Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 951 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Thông báo 1133/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Vòng Chung kết Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
22

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
23

Công văn 2888/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
24

Kế hoạch 735/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
25

Công văn 2234/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
26

Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
27

Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
28

Công văn 2004/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
29

Công văn 1594/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
30

Công văn 4222/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách du lịch trong tình hình mới

Lĩnh vực: Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
31

Công văn 441/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc dừng khai báo y tế đối với COVID-19 phục vụ SEA Games 31

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
32

Công điện 381/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
33

Công văn 1562/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
34

Công văn 2185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
35

Công văn 1070/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
36

Hướng dẫn 1064/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
37

Công văn 2608/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp triển khai hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
38

Công văn 863/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
39

Công văn 861/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
40

Phương án 829/PA-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về