Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 988 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 3811/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Công văn 6996/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Công văn 3877/CHHVN-VTDVHH của Cục Hàng hải Việt Nam về việc rà soát hoạt động du thuyền

Lĩnh vực: Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2023

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Công văn 759/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Kế hoạch 3490/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Công văn 3474/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa di tích lịch sử Căn cứ Thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong - tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Kế hoạch 3429/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Kế hoạch 3602/KH-BTP của Bộ Tư pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023)

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Công văn 2994/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Công văn 3568/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Công văn 2887/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Kế hoạch phối hợp 2639/KHPH-BVHTTDL-HLHPNVN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện công tác gia đình và các nhiệm vụ thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (2021-2030) Giai đoạn 2023-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Công văn 4877/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc khuyến nghị của IUCN đối với Hồ sơ "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Công văn 4771/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Công văn 2392/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947-27/7/2023)

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Công văn 2540/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực thư viện

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Kế hoạch 126/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hội thi sáng tác video clip với chủ đề “Phong trào Cán bộ, Nhà giáo, Người lao động và hoạt động công đoàn” Chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 2438/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tuyên truyền về công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về