Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 929 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
901

Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Ban hành: 01/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2005
902

Thông báo 0346/TM/DM của Bộ Thương mại về việc giao hạn ngạch mặt hàng vải tổng hợp (cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
903

Thông báo 0328/TM/DM của Bộ Thương mại về việc chuyển đổi hạn ngạch sang cat nóng 338/339

Ban hành: 17/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
904

Thông báo 0289/TM/DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoà Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 03/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
905

Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
906

Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
907

Công văn 0086/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tổ chức thực hiện quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
908

Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/7/2004 về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
909

Thông báo 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
910

Thông báo 6374/TM-XNK của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2005

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
911

Công văn 4177/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
912

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
913

Thoả thuận 27/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
914

Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tăng cường quản lý trong việc xây dựng các bảo tàng ở Việt Nam

Ban hành: 20/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
915

Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng băng hình

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
916

Công văn 1092/BKHCNMT-ATBX về cấp phép an toàn bức xạ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Ban hành: 02/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
917

Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ về việc một số biện pháp liên quan đến hoạt động xuất bản

Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
918

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thi nâng ngạch lên biên tập viên chính, phóng viên chính

Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
919

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động quảng cáo

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
920

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi