Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 929 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
821

Công văn 6142/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2007
822

Công văn 5940/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của BCĐ 127TW

Ban hành: 17/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
823

Thông báo 201/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

Ban hành: 12/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
824

Công văn 5806/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao

Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
825

Công văn 5723/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả đàm phán ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 19

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2007
826

Thông báo192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Công Thương

Ban hành: 03/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
827

Công văn 3997/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi hoá đơn khoản chiết khấu

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2007
828

Công văn 5429/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép đoàn khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ôtô vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
829

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2007
830

Công văn 5048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp CP tháng 8 năm 2007 đối với lĩnh vực du lịch

Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
831

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2007
832

Công văn 4848/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thủ tục Hải quan đối với hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Ban hành: 23/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2007
833

Công văn 4669/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

Ban hành: 21/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
834

Công văn 4379/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
835

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả thị trường

Ban hành: 30/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
836

Công văn 4146/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
837

Công văn 3749/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Ban hành: 06/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2007
838

Thông báo 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2007
839

Công văn 3430/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch quảng bá Du lịch Việt Nam

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2007
840

Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2007
Vui lòng đợi