Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 965 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
61

Công văn 920/BYT-DP của Bộ Y tế ý kiến về dự thảo Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

62

Công văn 597/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

63

Công văn 576/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

64

Công văn 1666/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

65

Công văn 497/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới

66

Công văn 464/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19

67

Công văn 465/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

68

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

69

Công văn 414/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến dự thảo Phương án và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ mở cửa hoạt động du lịch

70

Kế hoạch 395/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71

Công văn 394/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

72

Công văn 1186/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - tổ chức tại Quảng Nam năm 2022

73

Kế hoạch 29/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về hoạt động văn thể của Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2022

74

Công điện 774/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

75

Công văn 425/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022

76

Hướng dẫn 41-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

77

Kế hoạch 229/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế

78

Công văn 515/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội

79

Công điện 513/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế

80

Công văn 378/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)