Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 925 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Công văn 1666/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
22

Công văn 497/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
23

Công văn 464/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
24

Công văn 465/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
25

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
26

Công văn 414/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến dự thảo Phương án và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ mở cửa hoạt động du lịch

Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
27

Kế hoạch 395/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
28

Công văn 394/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
29

Công văn 1186/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - tổ chức tại Quảng Nam năm 2022

Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
30

Kế hoạch 29/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về hoạt động văn thể của Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2022

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
31

Công điện 774/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban hành: 30/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2022
32

Công văn 425/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2022
33

Hướng dẫn 41-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
34

Kế hoạch 229/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
35

Công văn 515/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
36

Công điện 513/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
37

Công văn 378/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
38

Công văn 261/BYT-DP của Bộ Y tế về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban hành: 15/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
39

Công văn 423/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
40

Công văn 130/BVHTTDL-TCTDTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
Vui lòng đợi