Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 39 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12185:2017 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2013/BVHTTDL Rạp chiếu phim

Ban hành: 25/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 Quy định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12603:2018 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Thi công và nghiệm thu phần nên ngõa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11281-5:2018 ISO 20957-5:2016 Thiết bị luyện tập tại chỗ - Phần 5: Thiết bị tập luyện có động cơ quay, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7800:2017 Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6756:2009 Mã số mã vạch vật phẩm-Mã số mã vạch GS1 cho nhà sách và nhà xuất bản phẩm nhiều kỳ-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7798:2014 Căn hộ du lịch-Xếp hạng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11772:2016 ISO 379:1980 Thiết bị thể dục-Xà đơn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11280:2015 Hoạt động thư viện-Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10669:2014 ISO 5963:1985 Thông tin và tư liệu-Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9828:2013 Rạp chiếu phim-Phương pháp đo các chỉ tiêu kỹ thuật về hình ảnh và âm thanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9372:2012 Tàu thủy lưu trú du lịch-Xếp hạng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4205:2012 Công trình thể thao-Sân thể thao-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9829:2013 Bản phát hành phim màu 35mm-Yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9826:2013 Rạp chiếu phim-Yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10382:2014 Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan-Thuật ngữ và định nghĩa chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11775:2016 Hoạt động thư viện–Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn-Xếp hạng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12187-3:2018 EN 13451-3:2011 with amendment 3:2016 Thiết bị bể bơi - Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước/khi phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
Vui lòng đợi