Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 81 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-6:2021 BS EN 12503-6:2001 Thảm thể thao - Phần 6: Xác định độ ma sát mặt trên

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-4:2021 BS EN 12503-4:2016 Thảm thể thao - Phần 4: Xác định độ hấp thụ lực va đập

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-1:2021 BS EN 12503-1:2013 Thảm thể thao - Phần 1: Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13328:2021 BS EN 12492:202 Thiết bị leo núi - Mũ bảo hiểm cho người leo núi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13327:2021 BS EN 12278:2007 Thiết bị leo núi - Ròng rọc - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13326:2021 BS EN 12277:2015 with amendment 1:2018 Thiết bị leo núi - Dây treo - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13325:2021 BS EN 12276:2013 Thiết bị leo núi - Neo ma sát - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13324:2021 BS EN 12275:2013 Thiết bị leo núi - Đầu nối - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-5:2021 BS EN 12503-5:2001 Thảm thể thao - Phần 5: Xác định độ ma sát mặt đế

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13323:2021 BS EN 12270:2013 Thiết bị leo núi - Phanh chống - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-2:2021 BS EN 12503-2:2016 Thảm thể thao - Phần 2: Yêu cầu an toàn đối với thảm nhảy cao và nhảy sào

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-3:2021 BS EN 12503-3:2001 Thảm thể thao - Phần 3: Yêu cầu an tàn đối với thảm Judo

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13321-7:2021 BS EN 12503-7:2001 Thảm thể thao - Phần 7: Xác định độ cứng tĩnh

Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2022
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12187-11:2021 BS EN 13451-11:2014 Thiết bị bể bơi - Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với sàn bể bơi di động và vách ngăn di động

Ban hành: 05/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12187-7:2021 BS EN 13451-7:2001 Thiết bị bể bơi - Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu môn bóng nước

Ban hành: 05/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12187-6:2021 BS EN 13451-6:2001 Thiết bị bể bơi - Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử với ván quay vòng

Ban hành: 05/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13322:2021 ISO 13810:2015 Du lịch và các dịch vụ liên quan - Du lịch công nghiệp - Yêu cầu dịch vụ

Ban hành: 05/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12187-10:2021 BS EN 13451-10:2018 Thiết bị bể bơi - Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan

Ban hành: 05/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13317-4:2021 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu

Ban hành: 28/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13317-7:2021 ISO 21924-7:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ bàn chân

Ban hành: 28/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
Vui lòng đợi