Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 787 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
681

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
682

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
683

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
684

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thư viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
685

Quyết định 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
686

Quyết định 1576/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2010
687

Quyết định 266/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
688

Quyết định 124/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
689

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
690

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
691

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
692

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
693

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn Hoá và Thể thao thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
694

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao và chế độ chi tiêu cho các giải thi đấu thể thao

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
695

Quyết định 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2013
696

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
697

Quyết định 100/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động xe xích lô du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Giao thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
698

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
699

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
700

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tạm thời xét tăng giải thưởng thi viết về gương "Người tốt, Việc tốt" và in sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
Vui lòng đợi