Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 787 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Quyết định 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
22

Quyết định 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
23

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
24

Quyết định 1348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
25

Quyết định 2708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
26

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
27

Quyết định 3969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
28

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
29

Quyết định 2339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
30

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
31

Công văn 8682/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
32

Quyết định 675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
33

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
34

Quyết định 3423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
35

Quyết định 2158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
36

Quyết định 1311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
37

Quyết định 3928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
38

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
39

Quyết định 3358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
40

Quyết định 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
Vui lòng đợi