Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.984 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
22

Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tình Thái Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
23

Kế hoạch 87/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
24

Quyết định 2802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận điểm du lịch Yên Mỹ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
25

Quyết định 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
26

Quyết định 1286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
27

Kế hoạch 334/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
28

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
29

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
30

Thông báo 461/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
31

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
32

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
33

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
34

Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
35

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
36

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre bãi bỏ Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận, thu hồi, xóa tên các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
37

Quyết định 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
38

Kế hoạch 141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
39

Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
40

Quyết định 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về