Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 787 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
701

Quyết định 547/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
702

Quyết định 215/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
703

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
704

Quyết định 124/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo quyết định 216/QĐ-UB ngày 16 tháng 09 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 21/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
705

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 17/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
706

Quyết định 132/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu du lịch tổng hợp tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
707

Quyết định 93/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhân quần thể di tích Kinh thành Thăng Long và Thành Hà Nội là di sản văn hoá thế giới

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
708

Quyết định 10/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho công ty dịch vụ công ích thanh niên xung phong thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố

Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
709

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2006

Ban hành: 10/01/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
710

Công văn 02/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu du lịch sinh thái Đông Anh - Hà Nội. Địa điểm tại các xã Vân Nội, Nam Hồng huyện Đông Anh - Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
711

Quyết định 247/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Ban hành: 30/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2010
712

Quyết định 204/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
713

Quyết định 203/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
714

Quyết định 194/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 25/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
715

Quyết định 186/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
716

Quyết định 185/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
717

Quyết định 188/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
718

Quyết định 187/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
719

Quyết định 169/2005/QĐ-UB của UBND TP HCM về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch trung tâm thương mại quận 3 tại phụ lục nội dung quy hoạch ban hành kèm theo quyết định 144/2003/QĐ-UB 11/08/2003 của Chủ tịch UBND TP về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị trung tâm thương mại của 22 quận huyện trên địa bàn TP HCM đên năm 2010

Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
720

Quyết định 171/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi) tổ chức hoạt động liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
Vui lòng đợi