Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.183 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4041

Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
4042

Quyết định 1277/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc tổ chức Festival chủ đề phòng, chống sốt rét

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
4043

Công văn 3064/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tham quan du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
4044

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
4045

Quyết định 142/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
4046

Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, báo chí 2 năm 1999 -2000

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
4047

Thông tư 59/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú lần thứ năm

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4048

Quyết định 97/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá vào Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
4049

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
4050

Quyết định 23/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
4051

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
4052

Pháp lệnh Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
4053

Quyết định 03/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4054

Thông tư liên tịch 14/1998/TTLT-BTC-BTCCBCP-BLĐTBXH-UBTDTT của Bộ Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
4055

Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01/7/1995 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
4056

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
4057

Thông tư 06/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về việc lưu chiểu phim điện ảnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
4058

Quyết định 202/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp Viện Khoa học thể dục thể thao vào danh sách các Viện theo Quyết định 782/TTg ngày 24/10/1996

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
4059

Thông tư 122/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với vòng Cúp Tiger Việt Nam 98

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
4060

Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc viết lịch sử của quân và dân các liên khu trong kháng chiến chống pháp và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi