Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.168 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4101

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4102

Thông tư 65/BC của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định 133/HĐBT về họp báo

Ban hành: 06/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4103

Nghị định 48/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Ban hành: 17/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4104

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
4105

Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá thông tin xã

Ban hành: 15/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4106

Quyết định 307/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 - 2010

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4107

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
4108

Thông tư 29TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn bổ sung thông tư số 71TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội Vụ

Ban hành: 06/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
4109

Chỉ thị 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành thể dục - thể thao

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4110

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa Thông tin về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam

Ban hành: 28/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
4111

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)

Ban hành: 23/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
4112

Thông tư liên tịch 86/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 24/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
4113

Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn việc nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
4114

Quyết định 273-CP của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích lịch sử khu rừng Trần Hưng Đạo, Đồn Phai Khắt, Đồn Nà Ngần và phát triển kinh tế - xã hội của 2 xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ban hành: 26/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
4115

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

Ban hành: 07/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
4116

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
4117

Nghị định 79-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Ban hành: 06/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
4118

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông

Ban hành: 04/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
4119

Luật Xuất bản

Ban hành: 07/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2004
4120

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch

Ban hành: 29/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi