Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.183 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4061

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
4062

Thông tư 108/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998

Ban hành: 29/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4063

Thông tư 04/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2003
4064

Quyết định 125/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
4065

Quyết định 536/1998/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý điều hành Chương trình Quốc gia về thể thao

Ban hành: 02/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
4066

Quyết định 1323/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội

Ban hành: 29/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
4067

Thông tư 03/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

Ban hành: 22/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
4068

Quyết định 94/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
4069

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in

Ban hành: 17/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
4070

Quyết định 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình "Lịch sử kháng chiến chống Pháp của quân và dân khu Tả Ngạn Sông Hồng".

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
4071

Thông tư 01/1998/TT-BVCSTE của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp thực hiện Chỉ thị 06/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Ban hành: 07/03/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
4072

Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban hành: 03/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
4073

Quyết định 49/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
4074

Quyết định 199/1998/UBTDTT-QĐ của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc thành lập Cụm tỉnh thể dục thể thao

Ban hành: 27/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2004
4075

Quyết định 132/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng

Ban hành: 06/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2012
4076

Quyết định 21/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Thể dục thể thao

Ban hành: 26/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
4077

Quyết định 72/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo

Ban hành: 17/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
4078

Nghị định 03/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao

Ban hành: 06/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
4079

Quyết định 1039/1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với các Hiệp hội, liên đoàn thể thao

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
4080

Quyết định 784/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử cách mạng "Chiến khu Việt Bắc"

Ban hành: 22/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
Vui lòng đợi