Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.183 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4021

Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
4022

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2003
4023

Quyết định 05/2000/QĐ-BVHTT của Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc ban hành kế hoạch triển khai Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ban hành: 12/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
4024

Thông tư 26/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
4025

Chỉ thị 07/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gì trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan du lịch

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
4026

Quyết định 05/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phân Mỹ thuật)

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2013
4027

Chỉ thị 35/CT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000

Ban hành: 13/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
4028

Thông tư 18/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
4029

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra thể dục thể thao

Ban hành: 20/01/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
4030

Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
4031

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Ban hành: 23/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
4032

Quyết định 46/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

Ban hành: 06/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
4033

Quyết định 984/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến "Chiến khu Việt Bắc"

Ban hành: 25/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
4034

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
4035

Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
4036

Quyết định 65/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục Hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh

Ban hành: 25/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
4037

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc phổ thôn

Ban hành: 15/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
4038

Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin

Ban hành: 23/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4039

Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
4040

Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình Quốc gia về thể thao

Ban hành: 16/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
Vui lòng đợi