VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Có tất cả 75 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
42

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
43

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
44

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
45

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
46

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
47

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
48

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 18/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
49

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
50

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá và quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
51

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
52

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
53

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
54

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, xóm, bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 08/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
55

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
56

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
57

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
58

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 26/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
59

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở các vùng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
60

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 22/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
Vui lòng đợi