VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Có tất cả 132 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang arow
  21

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  22

  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  23

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  24
  25

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  26

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  27

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
  28

  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
  29
  30

  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
  31

  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
  32

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  33

  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
  34

  Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ 02 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  35

  Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  36

  Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  37

  Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  38

  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
  39
  40

  Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về