VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 341 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  41

  Quyết định 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  42

  Quyết định 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  43

  Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  44

  Quyết định 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

  Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  45

  Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  46

  Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  47

  Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Trường, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  48

  Quyết định 818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  49

  Quyết định 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  50

  Quyết định 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  51

  Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  52

  Quyết định 821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  53

  Quyết định 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Phương Thạnh, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  54

  Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  55

  Quyết định 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  56

  Quyết định 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Minh, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  57

  Quyết định 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  58

  Quyết định 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
  59
  60

  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về