VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 341 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  21

  Quyết định 1232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  22

  Quyết định 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  23

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
  24

  Quyết định 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  25

  Quyết định 1183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  26

  Quyết định 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Phương án bảo vệ các công trình cống đầu mối quan trọng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  27

  Quyết định 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án "Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh"

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
  28

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thông tin-Truyền thông Tải về
  29

  Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  30

  Quyết định 1041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  31

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  32

  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xây dựng Tải về
  33

  Quyết định 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
  34

  Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê mặt bằng căn tin của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  35

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  36

  Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  37

  Quyết định 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  38

  Quyết định 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch khuyến nông tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  39

  Quyết định 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là Thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  40

  Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về