VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 340 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  21

  Quyết định 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  22

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  23
  24

  Quyết định 1183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

  25

  Quyết định 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Phương án bảo vệ các công trình cống đầu mối quan trọng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  26

  Quyết định 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án "Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh"

  27

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  28

  Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

  29

  Quyết định 1041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  30

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  31

  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  32
  33

  Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê mặt bằng căn tin của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

  34

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  35

  Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024

  36

  Quyết định 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  37

  Quyết định 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch khuyến nông tỉnh Trà Vinh năm 2023

  38

  Quyết định 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là Thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh

  39
  40

  Quyết định 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia