VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 338 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  261

  Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  262

  Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020

  263

  Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  264

  Quyết định 3820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  265

  Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  266

  Quyết định 3735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  267

  Quyết định 3640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  268
  269

  Quyết định 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

  270
  271

  Quyết định 3000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tỉnh Trà Vinh

  272
  273

  Quyết định 2938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  274

  Quyết định 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  275

  Quyết định 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Chi phí thời gian trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  276

  Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Tính năng động, tiên phong trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  277

  Quyết định 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  278
  279

  Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  280

  Quyết định 2690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh