VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.985 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3801

  Chỉ thị 29/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước về đấu thầu

  3802

  Quyết định 159/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5

  3804

  Quyết định 156/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi phó ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố

  3805

  Quyết định 158/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng

  3806

  Quyết định 157/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3807

  Chỉ thị 28/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

  3809

  Chỉ thị 27/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với sông, kênh rạnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3810

  Quyết định 154/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở Lao động Thương binh và Xã hội

  3811

  Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

  3812

  Chỉ thị 26/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hoá

  3813

  Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

  3814

  Quyết định 151/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

  3815

  Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy chế giải thưởng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  3817

  Quyết định 146/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002

  3818

  Quyết định 145/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3819
  3820