VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.992 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  41

  Quyết định 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  42

  Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
  43

  Quyết định 3057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
  44

  Quyết định 3055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  45

  Quyết định 3031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Luật sư, Công chứng và Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  46

  Quyết định 3030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  47

  Quyết định 3029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

  Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
  48

  Quyết định 3008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 12

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  49

  Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  50

  Quyết định 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương; sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  51

  Quyết định 2953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Y dược học cổ truyền thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  52

  Quyết định 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định vị trí việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  53

  Quyết định 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2023 của Thành phố Thủ Đức

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  54

  Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  55

  Quyết định 2913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Tân

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  56

  Quyết định 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 6

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  57

  Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt "Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý"

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  58

  Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  59

  Quyết định 2828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hóc Môn

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  60

  Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về