VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.985 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  21

  Quyết định 3495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Di sản văn hóa; hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa; Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  22

  Quyết định 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  23

  Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
  24

  Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố

  Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  25

  Quyết định 3433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 5)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  26

  Quyết định 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quỵết thủ tục hành chính kết hợp trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  27

  Kế hoạch 3926/KH-HĐHT của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  28

  Quyết định 3312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  29

  Quyết định 3296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành và du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  30

  Quyết định 3294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  31

  Quyết định 3295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  32

  Quyết định 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  33

  Quyết định 3260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hố Chí Minh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  34

  Quyết định 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  35

  Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
  36

  Quyết định 3057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
  37

  Quyết định 3055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  38

  Quyết định 3031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Luật sư, Công chứng và Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  39

  Quyết định 3029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

  Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
  40

  Quyết định 3030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về