VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.992 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3901

  Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  3902

  Quyết định 76/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  3903

  Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  3905

  Quyết định 70/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu nhà nước

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  3906

  Quyết định 69/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chi từ nguồn thu để lại năm 2002 cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  3907

  Quyết định 68/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở địa chính - nhà đất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  3908

  Quyết định 67/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3909

  Chỉ thị 15/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  3911

  Quyết định 65/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  3912

  Quyết định 64/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ tiết kiệm chi ngân sách tại kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  3913

  Chỉ thị 14/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  3914

  Quyết định 63/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chính sách, chế độ đối với trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  3915

  Quyết định 61/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  3916

  Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3917

  Quyết định 60/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 bổ sung cho sở giao thông công chánh

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  3918

  Chỉ thị 12/2002/CT-UB-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá

  Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
  3920

  Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho sở khoa học - công nghệ và môi trường và việ kinh tế thành phố

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về