VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 370 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình arow
  341

  Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  342

  Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  343

  Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  344

  Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao quốc gia

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  345

  Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  346

  Quyết định 2252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  347

  Quyết định 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, ban quản lý khu kinh tế và công an tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  348

  Quyết định 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  349

  Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  350

  Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức thu thủy lợi phí, phí dịch vụ lấy nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  351

  Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  352

  Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  353

  Quyết định 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  354

  Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  355

  Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  356

  Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  357
  358

  Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
  359

  Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  360

  Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về