VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 388 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  321

  Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
  322

  Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  323

  Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  324
  325

  Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  326

  Quyết định 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  327

  Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  328

  Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  329

  Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  330

  Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  331

  Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 và Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  332

  Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  333

  Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  334

  Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  335

  Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  336

  Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
  337

  Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
  338

  Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  339

  Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
  340

  Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về