VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 387 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  301

  Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm 2020-2021

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  302

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  303

  Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  304

  Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  305

  Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  306

  Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
  307

  Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  308

  Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

  Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  309

  Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Quyết định 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  310

  Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  311

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  312

  Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  313

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  314

  Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
  315

  Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
  316

  Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
  317

  Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  318

  Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
  319

  Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
  320

  Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về