Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 106 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
102

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
103

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
104

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
105

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
106

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
Vui lòng đợi