VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.472 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  41

  Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 168)

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  42

  Quyết định 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Bình Thuận để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Long Hải tại xã Long Hải, huyện Phú Quý

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  43

  Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 233)

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  44

  Quyết định 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  45

  Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  46

  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  47

  Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  48

  Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2030

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  49

  Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  50

  Quyết định 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất để xây dựng Chùa Quảng Ân tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  51

  Quyết định 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  52

  Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 167)

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  53

  Quyết định 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Công an tỉnh Bình Thuận để xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Tân Đức tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  54

  Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  55

  Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
  56

  Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm soát, quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  57

  Kế hoạch 06/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  58

  Quyết định 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  59

  Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  60

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về