VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.482 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  41

  Quyết định 159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 169)

  42

  Kế hoạch 274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm soát thủ tục hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024

  43

  Quyết định 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023

  44

  Quyết định 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức, biên chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

  45
  46

  Kế hoạch 254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  47
  48

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

  49
  50

  Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  51

  Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 168)

  52

  Quyết định 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Bình Thuận để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Long Hải tại xã Long Hải, huyện Phú Quý

  53

  Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 233)

  54
  55

  Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

  56
  57

  Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  58

  Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2030

  59

  Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  60

  Quyết định 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất để xây dựng Chùa Quảng Ân tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận