VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.318 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  41

  Quyết định 1743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
  42

  Quyết định 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
  43

  Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chung cư sông Cà Ty, Thành phố Phan Thiết

  Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  44
  45

  Công văn 3102/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  46

  Kế hoạch 3081/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  47

  Quyết định 1618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  48

  Kế hoạch 3019/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
  49

  Kế hoạch 2987/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  50

  Kế hoạch 2981/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  51

  Kế hoạch 2962/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
  52

  Kế hoạch 2940/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  53

  Kế hoạch 2845/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai Chương trình chuyển đổi số tại huyện Phú Quý

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  54

  Quyết định 1497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  55

  Quyết định 1499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  56

  Kế hoạch 2739/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  57

  Quyết định 1446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  58

  Kế hoạch 2717/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bồi dưỡng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  59

  Quyết định 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  60

  Kế hoạch 2708/KH-BCĐTBCEĐT của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Tiếp bước cho em đến trường tỉnh Bình Thuận tổ chức vận động Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” và truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ cấp tỉnh năm 2023

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về