VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.316 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  21

  Kế hoạch 3303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  22

  Quyết định 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  23

  Quyết định 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
  24

  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  25

  Kế hoạch 3261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
  26

  Quyết định 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  27

  Quyết định 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
  28

  Kế hoạch 3225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cải cách thủ tục hành chính trọng tâm những tháng cuối năm 2023 tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  29

  Quyết định 1788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
  30

  Kế hoạch 3233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
  31

  Quyết định 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
  32

  Kế hoạch 3204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  33

  Quyết định 1777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
  34

  Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất Trạm khí tượng hải văn Phú Quý thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  35

  Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  36

  Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  37

  Quyết định 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 162)

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  38
  39

  Quyết định 1743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
  40

  Quyết định 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về