VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 488 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  21

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  22

  Quyết định 3085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  23

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  24

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

  25

  Quyết định 34/2022/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  26

  Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường thực hiện công trình Cải tạo điểm đen đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng​

  27

  Quyết định 2939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện công trình Hệ thống đấu nối xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Bình, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo

  28

  Quyết định 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An

  29

  Quyết định 2545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Thủ Dầu Một

  30

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  31

  Quyết định 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên

  32

  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  33

  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương​​

  34

  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

  35

  ​Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  36

  Quyết định 2400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Thuận An

  37

  ​Quyết định 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Giáo​

  38

  Quyết định 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Bến Cát

  39

  Quyết định 2378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Dầu Tiếng

  40

  Quyết định 2312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Tân Uyên