Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 684 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Bộ luật
 • Lệnh
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Thông báo
 • Công điện
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Chỉ thị liên tịch
 • Chương trình
 • Công ước
 • Đề án
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Giải đáp
 • Hiến chương
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Kết luận
 • Nghị định thư
 • Nghị quyết liên tịch
 • Phương án
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thoả ước
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Thông tri
 • Thư trao đổi
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Văn bản hợp nhất
 • Ý định thư
Cơ quan ban hành arow
  21

  Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  22

  Quyết định 423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  23

  Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Điện lực Tải về
  24

  Quyết định 226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Nam

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  25

  Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
  26

  Quyết định 150/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Kỳ Yên đình Dĩ An)

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  27

  Quyết định 147/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Tết Nguyên tiêu ở Hội An)

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  28

  Quyết định 153/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Đền Đa Hòa)

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  29

  Quyết định 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập định mức, đơn giá nạo vét bùn cống ngầm bằng cụm tời tự động, quản lý, duy trì, tuần tra, bảo vệ hệ thống đèn chiếu sáng, duy trì vệ sinh vỉa hè đá hoa cương

  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  30

  Quyết định 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  31

  Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  32

  Quyết định 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển thể thao thành tích cao Thành phố Cần Thơ

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  33

  Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Hải, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  34

  Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Bình, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  35

  Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Tăng, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  36

  Quyết định 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thượng Ninh, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  37

  Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  38

  Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  39

  Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  40

  Kế hoạch 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về