Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 157.138 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
157101

Sắc lệnh đặt một đảm phụ đặc biệt đánh thêm vào cước phí bưu kiện

Ban hành: 06/08/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157102

Sắc lệnh đặt một thứ thuế phụ thu 5 đ và 10 đ đánh vào tem bưu điện loại Nam giao hạng 0đ03 và 0đ06

Ban hành: 06/08/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157103

Sắc lệnh ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên trong Ban thường vụ và Ban thường trực Quốc hội

Ban hành: 24/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157104

Sắc lệnh ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên cao cấp trong các Bộ

Ban hành: 24/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157105

Sắc lệnh ấn định các khoản phụ cấp và quyền lợi cho các hội viên Hội đồng nhân dân và uỷ viên Uỷ ban hành chính các cấp

Ban hành: 24/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157106

Sắc lệnh ấn định thể thức thi hành phải ghi trên các bảng toàn sao hay trích sao án hoặc mệnh lệnh

Ban hành: 19/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157107

Sắc lệnh ấn định giá tiền cấp chứng thực đăng hộ

Ban hành: 19/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157108

Sắc lệnh lập trong quân đội một ngành "Hải quân Việt nam"

Ban hành: 19/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157109

Sắc lệnh cho phép Uỷ ban hành chính Nam Bộ mở một công thải 5 triệu đồng

Ban hành: 16/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157110

Sắc lệnh sửa đổi câu thứ 4 ở Điều thứ 3, Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập

Ban hành: 12/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157111

Sắc lệnh tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục

Ban hành: 09/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157112

Sắc lệnh duyệt y những Nghị định của bộ trưởng bộ tài chính số 139-CT ngày 7 tháng 1 năm 1946 sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các xe hơi vận tải, số 194-CT ngày 5-2-1946 đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các xúc vật đưa làm thịt để ăn hay bán

Ban hành: 02/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157113

Sắc lệnh cử ông Vũ Văn Huyền vào hội đồng phúc thẩm

Ban hành: 02/07/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157114

Sắc lệnh bãi bỏ sắc lệnh số 38 ngày 27 tháng 9 năm 1945 bãi bỏ thuế môn bài dưới 50 đồng chính tang và miễn bách phân phụ thu cho các hạng môn bài từ 50 đồng trở lên

Ban hành: 08/06/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157115

Sắc lệnh cử ông Nguyễn Tường Long làm cố vấn Bộ quốc dân kinh tế

Ban hành: 04/06/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157116

Sắc lệnh cử ông Đào Thiện Thi giữ chức Tổng thanh tra các nha thuộc Bộ canh nông

Ban hành: 30/05/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157117

Sắc lệnh ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử

Ban hành: 17/10/1945
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157118

Sắc lệnh lập một uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt nam dân chủ cộng hoà

Ban hành: 20/09/1945
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157119

Sắc lệnh sức cho nhân dân phải tôn trọng đền, chùa, làng tẩm nhà thờ tất cả các nơi có tính cách tôn giáo

Ban hành: 20/09/1945
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157120

Sắc lệnh định thể lệ phóng thích các tội nhân bị kết án trước ngày 19-8-45

Ban hành: 13/09/1945
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi