Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 157.580 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
155641

Quyết định về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

Ban hành: 08/01/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155642

Quyết định về phát triển ngành dâu tằm

Ban hành: 04/01/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155643

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 04/01/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155644

Quyết định về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng

Ban hành: 04/01/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155645

Quyết định ban hành bản Quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản

Ban hành: 02/01/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155646

Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân

Ban hành: 31/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
155647

Luật Nghĩa vụ quân sự

Ban hành: 30/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
155648

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 29/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155649

Quyết định về việc ban hành bản Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 29/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155650

Quyết định về việc cho phép thành lập Giáo Hội phật giáo Việt Nam

Ban hành: 29/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155651

Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1982

Ban hành: 29/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155652

Quyết định về việc thành lập phòng lưu trữ Quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 26/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155653

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 291-TTg ngày 24/10/80 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp gỗ cho nghề cá

Ban hành: 25/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155654

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phụ cấp lương

Ban hành: 25/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155655

Nghị định về việc thành lập Liên hiệp lâm, công nghiệp Long Đại trực thuộc Bộ Lâm nghiệp

Ban hành: 24/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155656

Thông tư hướng dẫn đổi giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và gia đình liệt sĩ

Ban hành: 24/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155657

Thông tư hướng dẫn về việc bán và thanh toán vé tháng cho cán bộ, công nhân, viên chức đi làm, học sinh đi học hàng ngày bằng ôtô buýt

Ban hành: 22/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155658

Chỉ thị về việc phát huy thành tựu của 20 năm thực hiện tết trồng cây, đẩy mạnh phong trào nông dân trồng cây

Ban hành: 19/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155659

Quyết định về việc thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 18/12/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155660

Nghị định 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của các Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Ban hành: 17/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
Vui lòng đợi