Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 157.435 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
155601

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước

Ban hành: 25/08/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155602

Quyết định thành lập một số huyện thuộc tỉnh Nghĩa Bình

Ban hành: 24/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155603

Quyết định thành lập huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum

Ban hành: 17/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155604

Quyết định điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum

Ban hành: 17/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155605

Quyết định về phương hướng phân phối sách giáo khoa

Ban hành: 12/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155606

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong năm năm 1981-1985

Ban hành: 12/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155607

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điểm về tổ chức trọng tài Nhà nước về kinh tế

Ban hành: 10/08/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155608

Nghị định ban hành Điều lệ kiểm dịch động vật

Ban hành: 10/08/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155609

Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung một số điểm về chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân

Ban hành: 08/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155610

Quyết định về tiêu chuẩn hàng lý xuất nhập khẩu của cán bộ, công nhân, lái xe VN thường xuyên quan lại biên giới VN-Lào, VN-Campuchia; của sĩ quan, thuỷ thủ VN làm việc trên các tàu VN hoạt động trên các đường biển quốc tế, của lái máy bay và nhân viên VN

Ban hành: 06/08/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155611

Quyết định ban hành 9 tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước

Ban hành: 28/07/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155612

Quyết định về việc quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người

Ban hành: 28/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155613

Thông tư quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc kiểm dịch và xử lý vệ sinh các bưu phẩm, bưu kiện

Ban hành: 27/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155614

Quyết định về việc sửa đổi và nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học và trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 27/07/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155615

Quyết định về tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước

Ban hành: 25/07/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155616

Quyết định ban hành 8 tiêu chuẩn Nhà nước về các loại đầu nối ống dùng trên tàu thuỷ

Ban hành: 22/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155617

Quyết định ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về quặng thiếc

Ban hành: 22/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155618

Quyết định ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về giấy

Ban hành: 22/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155619

Thông tư hướng dẫn thi hành chính sách đầu tư xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp theo Quyết định số 95-CP ngày 27/3/1980 của Hội đồng Chính phủ

Ban hành: 17/07/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
155620

Quyết định ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước về máy nghiền thức ăn gia súc

Ban hành: 14/07/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi