Danh mục

Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 151.151 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
148501

Thông tư hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định 0 giờ ngày 1/10/1985

Ban hành: 29/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148502

Thông tư quy định danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Tổng cục địa chính quyết định giá

Ban hành: 24/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148503

Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 23/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148504

Quyết định về việc mở rộng thị trấn Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 23/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148505

Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng

Ban hành: 22/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148506

Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Nội thương quyết định giá

Ban hành: 21/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148507

Quyết định Ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

Ban hành: 19/05/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148508

Quyết định về một số điểm trong cơ chế quản lý kinh doanh của ngành đường biển Việt Nam

Ban hành: 18/05/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148509

Nghị định về việc sáp nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp với trường Đại học Nông nghiệp 4 thành trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148510

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định 121-HĐBT ngày 19/4/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nghỉ đẻ đối với nữ công nhân, viên chức Nhà nước

Ban hành: 10/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148511

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí đển hàn, cắt kim loại

Ban hành: 10/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148512

Thông tư quy định chế độ chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

Ban hành: 10/05/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148513

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý giá (ban hành kèm theo Nghị định số 33-HĐBT ngày 27/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng)

Ban hành: 06/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148514

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 04/05/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148515

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo hiểm xã hội đối công nhân viên chức

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148516

Thông tư quy định danh mục sản phảm do Bộ Giáo dục quyết định giá

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148517

Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Tổng cục thể dục thể thao quyết định giá

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148518

Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Mỏ và than quyết định giá

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148519

Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ công nghiệp thực phẩm quyết định giá

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148520

Quyết định về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc

Ban hành: 03/05/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi