Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.…


DOANH NGHIỆP

 

* (11730/VPCP-ĐMDN) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11730/VPCP-ĐMDN về việc kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10/2018.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (11632/VPCP-KTTH) - Ngày 29/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11632/VPCP-KTTH về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Korean Airlines.

 

* (6968/TCQH-TXNK) - Ngày 26/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6968/TCQH-TXNK về việc xử lý thuế xe ô tô biển LB, CT.

 

* (4657/TCT-DNL) - Ngày 23/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4657/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng.

 

* (4655/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4655/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (4644/TCT-KK) - Ngày 23/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4644/TCT-KK về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp.

 

* (4624/TCT-CS) - Ngày 22/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4624/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (4601/TCT-QLN) - Ngày 21/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4601/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp.

 

* (4571/TCT-TNCN) - Ngày 20/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4571/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ.

 

* (4161/TCT-KK) - Ngày 26/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4161/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (4160/TCT-KK) - Ngày 26/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4160/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (4149/TCT-CS) - Ngày 25/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4149/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

 

* (4118/TCT-QLN) - Ngày 23/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4118/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ.

 

* (4108/TCT-CS) - Ngày 23/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4108/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (4077/TCT-CS) - Ngày 19/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4077/TCT-CS về hóa đơn giá trị gia tăng.

 

* (4053/TCT-CS) - Ngày 18/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4053/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (4051/TCT-CS) - Ngày 18/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4051/TCT-CS về chính sách thuế và hóa đơn.

 

* (4044/TCT-KK) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4044/TCT-KK về việc hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (4032/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4032/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

 

* (3970/TCT-CS) - Ngày 16/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3970/TCT-CS về chính sách pháp luật thuế.

 

* (3945/TCT-CS) - Ngày 15/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3945/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (3861/TCT-CS) - Ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3861/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (3853/TCT-CS) - Ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3853/TCT-CS về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (5095/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 03/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5095/LĐTBXH-KHTC về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 

* (5094/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 03/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.

 

* (5087/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 03/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5087/LĐTBXH-KHTC về việc chuẩn bị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

* (20/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

 

BẢO HIỂM

 

* (4996/BHXH-CSYT) - Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4996/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

 

* (5147/BHXH-QLT) - Ngày 27/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5147/BHXH-QLT về việc phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (441/TB-VPCP) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 441/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại cuộc họp về triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

ĐẦU TƯ

 

* (1707/TTg-CN) - Ngày 03/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1707/TTg-CN về việc đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

* (11699/VPCP-CN) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11699/VPCP-CN về việc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 26/06/2018.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (163/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

* (29/2018/TT-NHNN) - Ngày 30/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

 

* (28/2018/TT-NHNN) - Ngày 30/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 28/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

 

* (2204/QĐ-BTC) - Ngày 21/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2204/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019.

 

* (12006/BTC-QLCS) - Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12006/BTC-QLCS thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

* (112/2018/TT-BTC) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (109/2018/TT-BTC) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (7016/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7016/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá hải quan.

 

 * (6998/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6998/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển.

 

* (6984/TCHQ-CNTT) - Ngày 27/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6984/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

 

* (2190/QĐ-BTC) - Ngày 19/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2190/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

 

XÂY DỰNG

 

* (1672/QĐ-TTg) - Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1672/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2025.

 

* (11723/VPCP-CN) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11723/VPCP-CN về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân của Thành phố Hà Nội.

 

* (1536/QĐ-BXD) - Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1536/QĐ-BXD về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật " Hướng dẫn sử dụng silica fume trong bê tông".

 

THƯƠNG MẠI

 

* (9946/BCT-TTTN) - Ngày 06/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9946/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

* (454/KH-BCĐ389) - Ngày 30/11/2018, Ban chỉ đạo quốc gia ban hành Kế hoạch 454/KH-BCĐ389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (1706/TTg-NN) - Ngày 01/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1706/TTg-NN về việc xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về các tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

 

* (160/2018/NĐ-CP) - Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

 

* (20/2018/TT-BTNMT) - Ngày 08/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2018/TT-BTNMT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (22289/QLD-ĐK) - Ngày 03/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22289/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

  

* (22148/QLD-MP) - Ngày 30/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22148/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

* (1324/TB-BYT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông báo 1324/TB-BYT về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

 

* (7130/QĐ-BYT) - Ngày 29/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7130/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030.

 

* (777/QĐ-QLD) - Ngày 27/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 777/QĐ-QLD về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0.

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

* (1709/TTg-CN) - Ngày 03/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1709/TTg-CN về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng.

 

* (443/TB-VPCP) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 443/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

 

GIAO THÔNG

 

* (162/2018/NĐ-CP) - Ngày 30/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 162/2018/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

* (442/TB-VPCP) - Ngày 30/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 442/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (5480/BGDĐT-QLCL) - Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5480/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

 

* (1677/QĐ-TTg) - Ngày 03/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

 

* (21/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 30/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

* (5153/QĐ-BGDĐT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5153/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (5404/BGDĐT-GDTrH) - Ngày 28/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5404/BGDĐT-GDTrH về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

 

* (5015/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5015/LĐTBXH-TCCB về việc đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị năm 2018.

 

* (4863/QĐ-BGDĐT) - Ngày 09/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4863/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (3894/TCT-DNL) - Ngày 11/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3894/TCT-DNL về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ.

 

* (2898/QĐ-BKHCN) - Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2898/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

 

* (2889/QĐ-BKHCN) - Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (161/2018/NĐ-CP) - Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

* (5024/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về việc triệu tập cán bộ dự tập huấn "Quản lý tài chính - tài sản Nhà nước".

 

* (5018/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (1671/QĐ-TTg) - Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1671/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025".

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (32/CT-TTg) - Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (1685/QĐ-TTg) - Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn".

 

* (33/CT-TTg) - Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

* (5115/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 03/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC về việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.

 

* (5079/UBGQTE) - Ngày 30/11/2018, Ủy ban quốc gia ban hành Công văn 5079/UBGQTE về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

 

* (691/QĐ-UBDT) - Ngày 21/11/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 691/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 triển khai thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (1686/QĐ-TTg) - Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

 

* (1678/QĐ-TTg) - Ngày 04/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1678/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

 

* (5084/LĐTBXH-VP) - Ngày 30/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5084/LĐTBXH-VP về kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của các địa phương.

 

* (11580/VPCP-QHĐP) - Ngày 28/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11580/VPCP-QHĐP về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (690/QĐ-UBDT) - Ngày 21/11/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 690/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (445/TB-VPCP) - Ngày 03/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 445/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp cung cấp than cho sản xuất điện.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (1682/QĐ-TTg) - Ngày 04/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1682/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2018.

 

* (9172/BNN-KHCN) - Ngày 27/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 9172/BNN-KHCN về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mía giống.

 

* (4268/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 30/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

HÀNG HẢI

* (159/2018/NĐ-CP) - Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2018/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (6511/QĐ-UBND) - Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6511/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

 

* (6507/QĐ-UBND) - Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6507/QĐ-UBND về việc công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

* (5894/UBND-KT) - Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5894/UBND-KT về việc khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp.

 

* (5871/UBND-TKBT) - Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5871/UBND-TKBT về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ.

  

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

* (47/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

 

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị.