Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định 154/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành…


DOANH NGHIỆP

 

* (139/NQ-CP) - Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 

* (1515/QĐ-TTg) - Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (6639/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6639/TCHQ-TXNK về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

 

* (6638/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6638/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

 

* (5038/BVHTTDL-KHTC) - Ngày 06/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 5038/BVHTTDL-KHTC về danh sách các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí.

 

BẢO HIỂM

 

* (2298/TB-BHXH) - Ngày 14/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 2298/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

 

* (2219/BHXH-CĐ) - Ngày 07/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2219/BHXH-CĐ về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

 

ĐẦU TƯ

 

* (155/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

 

* (154/2018/NĐ-CP) - Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

 

* (10847/VPCP-CN) - Ngày 08/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10847/VPCP-CN về biểu mẫu văn bản Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (597/NQ-UBTVQH14) - Ngày 09/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

 

* (31/CT-TTg) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

 

* (4573/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 30/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4573/LĐTBXH-KHTC về việc tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách tài chính công, báo cáo kết quả thực hiện năm 2018.

 

* (96/2018/TT-BTC) - Ngày 18/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (44/2018/TT-BCT) - Ngày 15/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư 44/2018/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

 

* (6644/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6644/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

* (6624/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6624/TCHQ-TXNK về việc phân loại cẩu hàng Liebherr.

 

* (6564/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6564/TCHQ-TXNK về việc phân loại thiết bị làm sạch băng tải.

 

* (6523/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6523/TCHQ-TXNK về việc phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là.

 

* (6446/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6446/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khuôn đúc thỏi.

 

* (6471/TCHQ-TVQT) - Ngày 02/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6471/TCHQ-TVQT về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định 2718/QĐ-TCHQ ngày 14/09/2018 có hiệu lực.

 

* (6748/TXNK-TGHQ) - Ngày 01/11/2018, Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 6748/TXNK-TGHQ về việc khai báo khoản điều chỉnh cộng.

 

XÂY DỰNG

 

* (430/TB-VPCP) - Ngày 13/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 430/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

 

* (10969/VPCP-CN) - Ngày 12/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10969/VPCP-CN về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

* (10968/VPCP-CN) - Ngày 12/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10968/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

 

* (10871/VPCP-CN) - Ngày 09/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10871/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (551/CP-KTTH) - Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Công văn 551/CP-KTTH về việc đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP.

 

* (4244/QĐ-BCT) - Ngày 12/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4244/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.

 

* (4243/QĐ-BCT) - Ngày 12/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4243/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 

* (10853/VPCP-V.I) - Ngày 08/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10853/VPCP-V.I về việc tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (1565/TTg-NN) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1565/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

* (18/2018/TT-BTNMT) - Ngày 31/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (21547/QLD-ĐK) - Ngày 14/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21547/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (21546/QLD-ĐK) - Ngày 14/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21546/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (21537/QLD-ĐK) - Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21537/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 163).

 

* (21536/QLD-ĐK) - Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21536/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 163).

 

* (21502/QLD-ĐK) - Ngày 13/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21502/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (6807/BYT-BH) - Ngày 09/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6807/BYT-BH về việc sao gửi Thông báo kết luận giao ban 1039/BYT-BHXH VN giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

* (21438/QLD-CL) - Ngày 09/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21438/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 61).

 

* (21204/QLD-TTr) - Ngày 07/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21204/QLD-TTr về việc cung cấp thông tin.

 

* (3009/BVTV-ATTPMT) - Ngày 06/11/2018, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 3009/BVTV-ATTPMT về việc phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 

* (4510/BHXH-DVT) - Ngày 31/10/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4510/BHXH-DVT về việc thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 4975/BYT-QLD của Bộ Y tế.

 

* (748/4/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/4/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101.

 

* (1039/TB-BYT-BHXH VN) - Ngày 02/10/2018, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 1039/TB-BYT-BHXH VN về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị giao ban hai ngành.

 

GIAO THÔNG

 

* (10902/VPCP-CN) - Ngày 09/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10902/VPCP-CN về việc báo cáo phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

* (10873/VPCP-CN) - Ngày 09/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10873/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận.

 

* (2409/QĐ-BGTVT) - Ngày 07/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2409/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

 

* (10742/VPCP-CN) - Ngày 06/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10742/VPCP-CN về Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

* (2292a/QĐ-BGTVT) - Ngày 26/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2292a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (655/QĐ-UBDT) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 655/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

 

* (1607/TTg-NN) - Ngày 12/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1607/TTg-NN về việc đánh giá hiệu quả dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" (Movimar) giai đoạn 2016-2017.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (1497/QĐ-TTg) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (10875/VPCP-KGVX) - Ngày 09/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10875/VPCP-KGVX về đề án "Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch".

 

CHÍNH SÁCH

 

* (10976/VPCP-KGVX) - Ngày 13/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10976/VPCP-KGVX về kết quả xuất khẩu gạo dữ trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2017-2018 và phương án triển khai hỗ trợ gạo năm học 2018-2019.

 

* (428/TB-VPCP) - Ngày 12/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 428/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban.

 

* (140/NQ-CP) - Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (45/2018/QĐ-TTg) - Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

 

* (10865/VPCP-KSTT) - Ngày 09/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10865/VPCP-KSTT về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (6774/BYT-VPB6) - Ngày 09/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6774/BYT-VPB6 về việc đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 ngày 11/10/2018 về cập nhật Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

 

* (10829/VPCP-KSTT) - Ngày 08/11/2018, KSTT Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10829/VPCP-KSTT về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối.

 

* (1491/QĐ-TTg) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1491/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội.

 

* (02/2018/TT-UBDT) - Ngày 05/11/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 02/2018/TT-UBDT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

 

* (6270/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6270/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ.

 

* (6269/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6269/BYT-VPB6 về việc cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (1558/QĐ-TTg) - Ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (1556/QĐ-TTg) - Ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1556/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

 

* (1554/QĐ-TTg) - Ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1554/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 * (1550/QĐ-TTg) - Ngày 13/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1550/QĐ-TTg về việc ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

* (596/NQ-UBTVQH14) - Ngày 08/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

 

* (595/NQ-UBTVQH14) - Ngày 08/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 

* (44/2018/QĐ-TTg) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (40/2018/TT-BCT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (1569/TTg-NN) - Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1569/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

* (1567/TTg-NN) - Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1567/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

* (1564/TTg-NN) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1564/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

* (4401/QĐ-BNN-TT) - Ngày 07/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4401/QĐ-BNN-TT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới.

 

* (8523/CT-BNN-TY) - Ngày 01/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 8523/CT-BNN-TY về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

 

* (447/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 30/10/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 447/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

 

* (446/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 30/10/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 446/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

 

AN NINH QUỐC GIA

 

* (148/2018/TT-BQP) - Ngày 04/10/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 148/2018/TT-BQP về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

* (4688/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 07/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4688/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

 

NGOẠI GIAO

 

* (1486/QĐ-TTg) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1486/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020.

 

* (03/2018/TT-BNG) - Ngày 01/11/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 03/2018/TT-BNG về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao.
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

 

* (5501/UBND-THCB) - Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5501/UBND-THCB về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.

 

* (6105/QĐ-UBND) - Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6105/QĐ-UBND về việc công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch suối khoáng Tản Đà.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (40/2018/QĐ-UB) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (44/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

* (43/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

UBND TỈNH BẮC NINH

 

* (11/CT-UBND) - Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

UBND TP.CẦN THƠ

 

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.

 

UBND TỈNH CAO BẰNG

 

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

UBND TỈNH ĐẮC NÔNG

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

UBND TỈNH NINH BÌNH

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

UBND TỈNH BẾN TRE

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.