Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng; Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...


DOANH NGHIỆP

 

* (1544/TTg-ĐMDN) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1544/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

  

* (1528/TTg-ĐMDN) - Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1528/TTg-ĐMDN về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (38/2018/TT-BCT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

 

* (6237/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6237/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư.

 

* (95/2018/TT-BTC) - Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (153/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

 

* (149/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

 

* (6638/BYT-BM-TE) - Ngày 05/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6638/BYT-BM-TE về việc trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động.

 

BẢO HIỂM

 

* (27/2018/TT-BYT) - Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (1487/QĐ-TTg) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1487/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

* (03/CT-BXD) - Ngày 05/11/2018, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp.

 

ĐẦU TƯ

 

* (1489/QĐ-TTg) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025.

 

* (100/2018/TT-BTC) - Ngày 01/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 

* (88/2018/TT-BTC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2018/TT-BTC về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (31/CT-TTg) - Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

 

* (151/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

 

* (5362/TB-KBNN) - Ngày 31/10/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018.

 

* (97/2018/TT-BTC) - Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (41/2018/TT-BCT) - Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

 

* (2746/BXD-VLXD) - Ngày 01/11/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2746/BXD-VLXD về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng.

 

* (39/2018/TT-BCT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

 

* (6331/TCHQ-TVQT) - Ngày 29/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6331/TCHQ-TVQT về các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

 

* (3429/GSQL-GQ2) - Ngày 26/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3429/GSQL-GQ2 về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI.

 

* (3420/GSQL-GQ2) - Ngày 26/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3420/GSQL-GQ2 về vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất.

 

* (3409/GSQL-GQ2) - Ngày 25/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3409/GSQL-GQ2 về việc nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu.

 

* (3408/GSQL-GQ2) - Ngày 25/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3408/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 

* (6251/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6251/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đề nghị công nhận.

 

* (6221/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6221/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O mẫu AANZ.

 

* (6216/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6216/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (8989/BCT-TTTN) - Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8989/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

* (6314/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6314/TCHQ-GSQL về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (1485/QĐ-TTg) - Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1485/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 

* (1533/TTg-CN) - Ngày 05/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1533/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch khai thác nguyên liệu đá vôi cho Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam.

 

* (10625/VPCP-NC) - Ngày 02/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10625/VPCP-NC về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

 

* (15/2018/TT-BTNMT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất.


Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (21168/QLD-ĐK) - Ngày 06/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21168/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (1476/QĐ-TTg) - Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1476/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

 

* (6685/QĐ-BYT) - Ngày 02/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6685/QĐ-BYT về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa.

 

* (6629/BYT-BH) - Ngày 02/11/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6629/BYT-BH về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh.

 

* (754/QĐ-QLD) - Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 754/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (753/QĐ-QLD) - Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 753/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 - Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (752/QĐ-QLD) - Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 752/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (751/QĐ-QLD) - Ngày 01/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 751/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 82 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung 2.

 

* (20761/QLD-ĐK) - Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20761/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (20711/QLD-ĐK) - Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20711/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (20710/QLD-ĐK) - Ngày 31/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20710/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (29/2018/TT-BYT) - Ngày 29/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng.

  

* (748/12/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/12/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/11/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/11/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

  

* (748/10/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/10/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/9/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/9/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/8/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/8/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/7/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/7/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/6/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/6/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung).

 

* (748/5/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/5/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101.

 

* (748/3/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/3/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101.

 

* (748/2/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/2/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101.

 

* (748/1/QĐ-QLD) - Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 748/1/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101.

 

* (28/2018/TT-BYT) - Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.

 

* (3427/GSQL-GQ1) - Ngày 26/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 3427/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 

* (19190/QLD-MP) - Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19190/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

 

GIAO THÔNG

 

* (2225/QĐ-BGTVT) - Ngày 16/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2225/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (1475/QĐ-TTg) - Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1475/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (10605/VPCP-KGVX) - Ngày 01/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10605/VPCP-KGVX về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (2847/QĐ-BKHCN) - Ngày 02/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (150/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

* (1705/QĐ-BTTTT) - Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1705/QĐ-BTTTT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0).

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (152/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2018/NĐ-CP về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

   

* (32/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 05/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ.

 

* (31/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 05/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (422/TB-VPCP) - Ngày 06/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 422/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

* (43/2018/QĐ-TTg) - Ngày 01/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

 

HÌNH SỰ

 

* (05/2018/NQ-HĐTP) - Ngày 05/11/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (573/NQ-UBTVQH14) - Ngày 11/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và Thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (10721/VPCP-NN) - Ngày 06/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10721/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

* (4354/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 05/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN về việc giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt.

 

* (4351/QĐ-BNN-TCTL) - Ngày 05/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4351/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố Danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên.

 

* (1478/QĐ-TTg) - Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1478/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (4325/QĐ-BNN-TCTL) - Ngày 02/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4325/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

 

* (8572/BNN-TT) - Ngày 02/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8572/BNN-TT về việc chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa tại An Giang.

 

* (447/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 30/10/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 447/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

 

* (446/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 30/10/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 446/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

 

* (8442/BNN-TY) - Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8442/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.

 

* (581/NQ-UBTVQH14) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.

 

* (11/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm".

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (390/KH-TANDTC) - Ngày 06/11/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 390/KH-TANDTC về việc kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao.

 

* (29/HD-VKSTC) - Ngày 01/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 29/HD-VKSTC về việc phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 

* (1900/QĐ-CTN) - Ngày 22/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1900/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1899/QĐ-CTN) - Ngày 22/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1899/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (1898/QĐ-CTN) - Ngày 22/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1898/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1897/QĐ-CTN) - Ngày 22/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1897/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  

* (1849/QĐ-CTN) - Ngày 18/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1849/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (1848/QĐ-CTN) - Ngày 18/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1848/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1841/QĐ-CTN) - Ngày 17/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1841/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1840/QĐ-CTN) - Ngày 17/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1840/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1839/QĐ-CTN) - Ngày 17/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1839/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (572/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.


AN NINH QUỐC GIA

 

* (79/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

 

* (6048/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6048/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

* (6047/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6047/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

* (206/KH-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 206/KH-UBND về hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

UBND TỈNH HÀ NAM

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.

 

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam.


* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/10/2018, ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

UBND TỈNH SƠN LA

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (41/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

UBND TP. HẢI PHÒNG

 

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn Thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng.

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình.

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

 

UBND TỈNH BẾN TRE

 

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre.

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

 

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ.

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.