Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 144/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức; Nghị định 145/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021…

DOANH NGHIỆP

* (9986/VPCP-ĐMDN) - Ngày 15/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9986/VPCP-ĐMDN về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (6010/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6010/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

* (5916/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5916/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (15/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 12/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.

BẢO HIỂM

* (143/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* (1356/QĐ-TTg) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1356/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (1408/TTg-NN) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1408/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (1407/TTg-NN) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1407/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (9929/VPCP-NN) - Ngày 12/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9929/VPCP-NN về việc ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

ĐẦU TƯ

* (399/TB-VPCP) - Ngày 16/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 399/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (94/2018/TT-BTC) - Ngày 05/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2018/TT-BTC về quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam.

  

* (582/NQ-UBTVQH14) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài.

* (92/2018/TT-BTC) - Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia.

* (1816/QĐ-BTC) - Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1816/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (11/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.

* (6015/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6015/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời.

* (5978/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5978/TCHQ-TXNK về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới.

* (5939/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5939/TCHQ-GSQL về tờ khai vận chuyển độc lập đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

* (2988/QĐ-TCHQ) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2988/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan.

* (93/2018/TT-BTC) - Ngày 05/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (1406/TTg-CN) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1406/TTg-CN về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

* (9842/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9842/VPCP-CN về việc cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

THƯƠNG MẠI

* (3720/QĐ-BCT) - Ngày 11/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3720/QĐ-BCT về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (7864/BNN-PCTT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7864/BNN-PCTT về việc thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

 
Y TẾ-SỨC KHỎE

* (6250/QĐ-BYT) - Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6250/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

* (6230/QĐ-BYT) - Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6230/QĐ-BYT về việc ban hành "Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018".

* (6226/QĐ-BYT) - Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6226/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

* (6193/QĐ-BYT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6193/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019.

* (727/QĐ-QLD) - Ngày 12/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 727/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2019 - Đợt 163 bổ sung.

* (6048/BYT-KHTC) - Ngày 10/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6048/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg.

* (6126/QĐ-BYT) - Ngày 10/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6126/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế.

* (721/QĐ-QLD) - Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 721/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

GIAO THÔNG

* (144/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức.

* (398/TB-VPCP) - Ngày 16/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 398/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về xử lý khắc phục hư hỏng mặt đường tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

* (1405/TTg-CN) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1405/TTg-CN về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng.

* (139/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

  

* (75/2018/TT-BTC) - Ngày 17/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2018/TT-BTC về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (145/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.

* (9878/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9878/VPCP-CN về việc ủy quyền ký Báo cáo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội.

* (9877/VPCP-KGVX) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9877/VPCP-KGVX về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường.

* (9870/VPCP-KGVX) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9870/VPCP-KGVX về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

  

* (3963/QĐ-BGDĐT) - Ngày 01/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

* (86/2018/TT-BTC) - Ngày 18/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (2799/QĐ-TCHQ) - Ngày 26/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2799/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (5940/TCHQ-PC) - Ngày 11/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5940/TCHQ-PC về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (12/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (9824/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9824/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

* (29/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 28/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

* (28/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 26/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao.

* (27/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 27/2018/TT-BVHTTDL về việc ban Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném.

* (26/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 11/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (25/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/08/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL về việc quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

* (24/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 23/08/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

CHÍNH SÁCH

* (1358/QĐ-TTg) - Ngày 16/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1358/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.

* (1357/QĐ-TTg) - Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1357/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (396/TB-VPCP) - Ngày 15/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

* (9924/VPCP-KTTH) - Ngày 12/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9924/VPCP-KTTH về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28/09/2018.

  

* (394/TB-VPCP) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 394/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (9856/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9856/VPCP-CN về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 23/03/2018.

* (9855/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9855/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

* (1333/QĐ-TTg) - Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1333/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

* (4211/LĐTBXH-TE) - Ngày 08/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4211/LĐTBXH-TE về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

HÀNH CHÍNH 

* (395/TB-VPCP) - Ngày 15/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 395/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

* (10027/VPCP-KTTH) - Ngày 15/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10027/VPCP-KTTH về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* (9918/VPCP-KGVX) - Ngày 12/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9918/VPCP-KGVX về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13.

* (12/2018/TT-BNV) - Ngày 09/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2018/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  

* (1824/QĐ-BTC) - Ngày 05/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1824/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1366/QĐ-TTg) - Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1366/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

* (1365/QĐ-TTg) - Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

* (1345/QĐ-TTg) - Ngày 10/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1345/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (1331/QĐ-TTg) - Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (34/2018/TT-BCT) - Ngày 11/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2018/TT-BCT về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên.

* (31/2018/TT-BCT) - Ngày 05/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (7957/BNN-CBTTNS) - Ngày 11/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7957/BNN-CBTTNS về chiếu xạ hàng hóa.

* (7952/BNN-TCTS) - Ngày 11/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7952/BNN-TCTS về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất cá tra các tháng cuối năm 2018.

* (7951/BNN-TCTS) - Ngày 11/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7951/BNN-TCTS về việc tăng cường nuôi tôm nước lợ các tháng cuối năm 2018.

* (3945/QĐ-BNN-TT) - Ngày 10/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3945/QĐ-BNN-TT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới.

* (7862/BNN-TCLN) - Ngày 09/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7862/BNN-TCLN về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020.

* (3924/QĐ-BNN-TY) - Ngày 09/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3924/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh động vật.

* (62/2018/TT-BTC) - Ngày 30/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2018/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (129/NQ-CP) - Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

* (2427/QĐ-BTP) - Ngày 24/09/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2427/QĐ-BTP về việc phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (5393/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5393/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (5375/QĐ-UBND) - Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5375/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ dự án "Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Eco Lake view" đến khu đô thị Đại Kim, tỷ lệ 1/500.

* (5366/QĐ-UBND) - Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội, tỷ lệ 1/500.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (4541/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4541/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế mở cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH CÀ MAU


* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH  HÒA BÌNH

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình.

* (34/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (4422/KH-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch 4422/KH-UBND về việc phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND TỈNH BẮC NINH


* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (2995/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

* (2955/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2955/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020.

UBND TỈNH THANH HOÁ

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018.

* (2289/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 2289/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

* (2288/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 2288/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2020.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (1655/KH-UBND) - Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch 1655/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (40/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về việc đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.