Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 124/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; Nghị định 128/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.


DOANH NGHIỆP

* (9015/VPCP-ĐMDN) - Ngày 20/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9015/VPCP-ĐMDN về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (41/2018/QĐ-TTg) - Ngày 25/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

* (9227/VPCP-KTTH) - Ngày 25/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9227/VPCP-KTTH về việc kê khai, nộp thuế dự án dầu khí Lô 01/97&02/97.

* (5528/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5528/TCHQ-TXNK về việc áp dụng chính sách thuế tự vệ.

* (78/2018/TT-BTC) - Ngày 21/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (9245/VPCP-KGVX) - Ngày 25/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9245/VPCP-KGVX về việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (1287/TTg-NN) - Ngày 24/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1287/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐẦU TƯ

* (9237/VPCP-CN) - Ngày 25/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9237/VPCP-CN về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư.

* (9216/VPCP-CN) - Ngày 24/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9216/VPCP-CN về việc thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt.

* (366/TB-VPCP) - Ngày 22/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 366/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

* (365/TB-VPCP) - Ngày 21/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 365/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (9171/VPCP-CN) - Ngày 21/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9171/VPCP-CN về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT.

* (1284/TTg-CN) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1284/TTg-CN về việc dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (1215/QĐ-TTg) - Ngày 20/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1215/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (72/2018/TT-BTC) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2018/TT-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia.

* (64/2018/TT-BTC) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (5475/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5475/TCHQ-TXNK về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển.

* (5468/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5468/TCHQ-TXNK về việc phân loại thép chữ H và chữ I.

* (5464/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5464/TCHQ-TXNK về việc rà soát phân loại mặt hàng nhóm 84.18.

* (2736/QĐ-TCHQ) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2736/QĐ-TCHQ về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan.

* (2284/QĐ-BKHCN) - Ngày 15/08/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra Nhà nước về đo lường khi nhập khẩu.

THƯƠNG MẠI

* (7657/BCT-TTTN) - Ngày 21/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7657/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (124/2018/NĐ-CP) - Ngày 19/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

* (26/2018/TT-BCT) - Ngày 14/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (18403/QLD-KD) - Ngày 27/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18403/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib (DPT-HepB-Hib).

* (5694/QĐ-BYT) - Ngày 25/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5694/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21.

* (5693/QĐ-BYT) - Ngày 25/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5693/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19).

* (5656/BYT-QLD) - Ngày 25/09/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5656/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (5655/BYT-QLD) - Ngày 25/09/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5655/BYT-QLD về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

* (18130/QLD-ĐK) - Ngày 25/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18130/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18129/QLD-ĐK) - Ngày 25/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18129/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18128/QLD-ĐK) - Ngày 25/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18128/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18109/QLD-ĐK) - Ngày 24/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18109/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (660/QĐ-QLD) - Ngày 21/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 660/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

* (649/QĐ-QLD) - Ngày 21/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 649/QĐ-QLD về việc bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược.

* (18008/QLD-TTra) - Ngày 21/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18008/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (17964/QLD-ĐK) - Ngày 21/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17964/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17925/QLD-ĐK) - Ngày 20/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17925/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162 bổ sung).

* (5446/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5446/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (17724/QLD-ĐK) - Ngày 17/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17724/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17723/QLD-ĐK) - Ngày 17/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17723/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (23/2018/TT-BYT) - Ngày 14/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

* (13/2018/TT-BKHCN) - Ngày 05/09/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

* (4935/QĐ-BYT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4935/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I).

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (1227/QĐ-TTg) - Ngày 24/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

* (1286/TTg-CN) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1286/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018.

GIAO THÔNG

* (1316/TTg-CN) - Ngày 27/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1316/TTg-CN về báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (128/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

* (370/TB-VPCP) - Ngày 24/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 370/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (9203/VPCP-CN) - Ngày 24/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9203/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (9131/VPCP-CN) - Ngày 21/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9131/VPCP-CN đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* (125/2018/NĐ-CP) - Ngày 19/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* (2042/QĐ-BGTVT) - Ngày 19/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, bổ sung lần 1.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (9282/VPCP-NN) - Ngày 26/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9282/VPCP-NN về đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018.

* (3824/QĐ-BGDĐT) - Ngày 25/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3824/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019.

* (3798/CT-BGDĐT) - Ngày 24/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

* (4381/BGDĐT-GDĐH) - Ngày 24/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4381/BGDĐT-GDĐH về việc cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

* (127/2018/NĐ-CP) - Ngày 21/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

* (9034/VPCP-KGVX) - Ngày 20/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9034/VPCP-KGVX về vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (111/KH-VKSTC) - Ngày 19/09/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 111/KH-VKSTC về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018-2021.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (9044/VPCP-KSTT) - Ngày 20/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9044/VPCP-KSTT về việc triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1241/QĐ-TTg) - Ngày 25/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1241/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân","Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 9.

* (1240/QĐ-TTg) - Ngày 25/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016 về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030".

* (1285/TTg-CN) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1285/TTg-CN về việc triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh.

* (126/2018/NĐ-CP) - Ngày 20/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

* (3381/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 10/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3381/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (14/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

* (371/TB-VPCP) - Ngày 24/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 371/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

* (397/QĐ-BCĐQGKCNĐ) - Ngày 21/09/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 ban hành Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

* (1283/TTg-CN) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1283/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

  

* (1282/TTg-CN) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1282/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

* (363/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 363/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

HÀNH CHÍNH

* (02/GĐ-TANDTC) - Ngày 19/09/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 02/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính.

* (07-QĐi/TW) - Ngày 28/08/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 07-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

HÌNH SỰ

* (02/2018/TT-TANDTC) - Ngày 21/09/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1226/QĐ-TTg) - Ngày 24/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1226/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.

* (1222/QĐ-TTg) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1222/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

* (1219/QĐ-TTg) - Ngày 20/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1219/QĐ-TTg về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (1218/QĐ-TTg) - Ngày 20/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1218/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

* (1214/QĐ-TTg) - Ngày 20/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1214/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (1213/QĐ-TTg) - Ngày 20/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1213/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

* (1208/QĐ-BXD) - Ngày 17/09/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1208/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

* (567/NQ-UBTVQH14) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* (566/NQ-UBTVQH14) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 566/NQ-UBTVQH14 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

* (563/NQ-UBTVQH14) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH14 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018".

* (558/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 558/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

* (557/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 557/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.


CÔNG NGHIỆP

* (1221/QĐ-TTg) - Ngày 21/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.

* (3270/QĐ-BCT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3270/QĐ-BCT về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (9128/VPCP-NN) - Ngày 21/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9128/VPCP-NN về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

* (3669/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 19/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3669/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ của Dự án thành phần "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư.

* (3630/QĐ-BNN-TT) - Ngày 17/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3630/QĐ-BNN-TT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1540/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1540/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA

* (129/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (05/CĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công điện 05/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (5021/QĐ-UBND) - Ngày 21/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5021/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của Thành phố Hà Nội. 

* (4969/QĐ-UBND) - Ngày 20/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Bắc Từ Liêm.

* (183/KH-UBND) - Ngày 19/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 183/KH-UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 198.

* (181/KH-UBND) - Ngày 18/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 181/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2018.

* (4895/QĐ-UBND) - Ngày 17/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4895/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Vì.

* (177/KH-UBND) - Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND về việc sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (4047/QĐ-UBND) - Ngày 17/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4047/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

* (4046/QĐ-UBND) - Ngày 17/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4046/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (4003/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4003/QĐ-UBND về việc tạm xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (54/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 54/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (53/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 53/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (52/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 52/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (51/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 17/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH AN GIANG

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (47/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019.

* (46/2018/QĐ-UBND) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về về việc quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.