Trong tuần qua, từ (24/8 - 30/8), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản đáng chú ý như: Nhị định 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệpNghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng...

DOANH NGHIỆP

* (108/2018/NĐ-CP) - Ngày 23/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

* (305/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 305/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (111/NQ-CP) - Ngày 27/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 111/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (3479/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 22/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (312/TB-VPCP) - Ngày 24/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 312/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

* (2033/BXD-QLN) - Ngày 16/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2033/BXD-QLN về việc tổng kết thi hành Luật Nhà ở về thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (19/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

* (1065/QĐ-TTg) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1065/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

* (18/2018/TT-NHNN) - Ngày 21/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

* (9737/BTC-NSNN) - Ngày 14/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9737/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

* (57/2018/TT-BTC) - Ngày 05/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (4983/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4983/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (4953/TCHQ-HTQT) - Ngày 23/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4953/TCHQ-HTQT về việc thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu.

* (2765/BTTTT-CVT) - Ngày 21/08/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2765/BTTTT-CVT về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

XÂY DỰNG

* (1110/TTg-CN) - Ngày 27/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1110/TTg-CN về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (110/NQ-CP) - Ngày 25/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (2622/QĐ-BCT) - Ngày 26/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

* (2398/QĐ-BCT) - Ngày 04/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2398/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (5011/BYT-KHTC) - Ngày 28/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5011/BYT-KHTC về việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

* (16632/QLD-KD) - Ngày 28/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16632/QLD-KD về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi.

* (4975/BYT-QLD) - Ngày 27/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4975/BYT-QLD về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.

* (4968/BYT-VPB1) - Ngày 27/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4968/BYT-VPB1 về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09.

* (1027/KCB-QLCL&CĐT) - Ngày 27/08/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1027/KCB-QLCL&CĐT về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/09.

* (16550/QLD-ĐK) - Ngày 24/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16550/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162.

* (16549/QLD-ĐK) - Ngày 24/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16549/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 và 162 bổ sung.

* (4928/BYT-QLD) - Ngày 23/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4928/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (16537/QLD-ĐK) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16537/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký.

* (16524/QLD-MP) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16524/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (16523/QLD-MP) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16523/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (16522/QLD-MP) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16522/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (16432/QLD-ĐK) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16432/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (16431/QLD-ĐK) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16431/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (16430/QLD-ĐK) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16430/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (16429/QLD-ĐK) - Ngày 23/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16429/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18/2018/TT-BYT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2018/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

* (13443/QLD-MP) - Ngày 16/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13443/QLD-MP về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm.

* (13525/QLD-MP) - Ngày 16/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13525/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

GIAO THÔNG

* (8081/VPCP-CN) - Ngày 27/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8081/VPCP-CN về việc tổ chức lễ khánh thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

* (8071/VPCP-CN) - Ngày 27/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8071/VPCP-CN về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT.

* (8033/VPCP-CN) - Ngày 24/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8033/VPCP-CN về quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

* (41/2018/TT-BGTVT) - Ngày 30/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2018/TT-BGTVT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (8101/VPCP-QHQT) - Ngày 28/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8101/VPCP-QHQT về việc thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam.

* (3846/BGDĐT-GDTX) - Ngày 28/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3846/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên.

* (21/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 24/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

* (3712/BGDĐT-CSVC) - Ngày 24/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3712/BGDĐT-CSVC về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

* (307/TB-VPCP) - Ngày 23/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 307/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Trường Đại học Việt - Đức.

* (20/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

* (3679/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3679/BGDĐT-GDCTHSSV thông báo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo.

* (3403/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 10/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3403/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (310/TB-VPCP) - Ngày 24/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 310/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1361/QĐ-BTTTT) - Ngày 16/08/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông".

* (1360/QĐ-BTTTT) - Ngày 16/08/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1360/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (110/2018/NĐ-CP) - Ngày 29/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

* (2594/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 09/07/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (1075/QĐ-TTg) - Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1075/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

* (324/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 324/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.

* (321/TB-VPCP) - Ngày 28/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 321/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

* (320/TB-VPCP) - Ngày 28/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 320/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

* (315/TB-VPCP) - Ngày 27/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 315/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* (313/TB-VPCP) - Ngày 25/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 313/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

* (311/TB-VPCP) - Ngày 24/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 311/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

* (1103/TTg-CN) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1103/TTg-CN về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

* (3476/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 22/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3476/LĐTBXH-KHTC về việc tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025.

* (512/QĐ-UBDT) - Ngày 21/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 512/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch, Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị làm việc năm 2018 của Ban Quản lý dự án "Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số" (Ban Quản lý Dự án EMPS).

* (304/TB-VPCP) - Ngày 21/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 304/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

* (3401/LĐTBXH-VPQGGN) - Ngày 17/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

HÀNH CHÍNH

* (319/TB-VPCP) - Ngày 28/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 319/TB-VPCP về kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018.

* (1069/QĐ-TTg) - Ngày 24/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1069/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1072/QĐ-TTg) - Ngày 28/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1072/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

* (336/QĐ-UBQGCPĐT) - Ngày 28/08/2018, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

* (1068/QĐ-TTg) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1068/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

* (1063/QĐ-TTg) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1063/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

* (3013/QĐ-BCT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3013/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương.

* (1148/QĐ-BXD) - Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1148/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam.

CÔNG NGHIỆP

* (325/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 325/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu".

* (2919/QĐ-BCT) - Ngày 17/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2919/QĐ-BCT về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 2411/QĐ-BCT ngày 17/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (109/2018/NĐ-CP) - Ngày 29/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (109/NQ-CP) - Ngày 23/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 109/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018.

* (1386/QĐ-CTN) - Ngày 07/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1386/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1385/QĐ-CTN) - Ngày 07/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1385/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1384/QĐ-CTN) - Ngày 07/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1384/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (47/2018/TT-BGTVT) - Ngày 24/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2018/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

* (44/2018/TT-BGTVT) - Ngày 03/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 44/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (5097/QĐ-BYT) - Ngày 21/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5097/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế.

* (2186/QĐ-BTP) - Ngày 20/08/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2186/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

* (3087/BTP-TĐKT) - Ngày 20/08/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3087/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.

NGOẠI GIAO

* (36/2018/QĐ-TTg) - Ngày 24/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (4467/QĐ-UBND) - Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4467/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* (3940/UBND-KT) - Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3940/UBND-KT về việc triển khai Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

* (167/KH-UBND) - Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 167/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4404/QĐ-UBND) - Ngày 22/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4404/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018.

* (4235/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4235/QĐ-UBND về việc ban hành Mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

* (4214/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4212/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4212/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (164/KH-UBND) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 164/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (10/CT-UBND) - Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (47/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH NINH THUẬN

* (62/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 62/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.

UBND TỈNH BẮC KẠN

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.