Trong tuần qua (từ 17/8 - 24/8), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; Thông tư 18/2018/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng…

DOANH NGHIỆP

* (305/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 305/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

* (7820/VPCP-CN) - Ngày 20/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7820/VPCP-CN về chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* (234/ĐKKD-NV) - Ngày 20/08/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành Công văn 234/ĐKKD-NV về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (7949/VPCP-QHQT) - Ngày 22/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7949/VPCP-QHQT về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua.

* (3225/TCT-CS) - Ngày 21/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3225/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (22/2018/TT-BCT) - Ngày 21/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

* (3181/TCT-KK) - Ngày 17/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3181/TCT-KK về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh.

* (3154/TCT-CS) - Ngày 15/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3154/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (3151/TCT-CS) - Ngày 15/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3151/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (3141/TCT-TNCN) - Ngày 15/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3141/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (3137/TCT-KK) - Ngày 15/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3137/TCT-KK về việc xử lý dữ liệu trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) đối với người nộp thuế đã đóng mã số thuế.

* (4769/TB-TCHQ) - Ngày 14/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4769/TB-TCHQ về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

* (3100/TCT-CS) - Ngày 10/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3100/TCT-CS về việc thu tiền thuê đất.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (107/NQ-CP) - Ngày 16/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (1075/TTg-NN) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1075/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (1074/TTg-NN) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1074/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (108/NQ-CP) - Ngày 16/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng.

* (106/NQ-CP) - Ngày 14/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk.

ĐẦU TƯ

* (302/TB-VPCP) - Ngày 20/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 302/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Điện Biên.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (7372/VPCP-KTTH) - Ngày 02/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7372/VPCP-KTTH về việc báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (107/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

* (4787/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4787/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC.

* (4558/TXNK-CST) - Ngày 13/08/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4558/TXNK-CST về việc xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được.

* (2270/QĐ-TCHQ) - Ngày 09/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2270/QĐ-TCHQ ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.


XÂY DỰNG

* (07/2018/TT-BXD) - Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2018/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

* (06/2018/TT-BXD) - Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (6761/BCT-TTTN) - Ngày 22/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6761/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (21/2018/TT-BCT) - Ngày 20/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (1052/QĐ-TTg) - Ngày 21/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1052/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

* (1072/TTg-CN) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1072/TTg-CN về việc điều chỉnh các mỏ đá vôi Thành phố Hải Phòng từ Quy hoạch khoáng sản làm xi măng để sản xuất vôi công nghiệp và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

* (7764/VPCP-NN) - Ngày 16/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7764/VPCP-NN về chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP.

* (1068/CĐ-TTg) - Ngày 16/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1068/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ.

* (7713/VPCP-NN) - Ngày 15/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7713/VPCP-NN về việc xây dựng Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (23/CT-TTg) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.

* (847/CT-BYT) - Ngày 21/08/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 847/CT-BYT về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

* (540/QĐ-QLD) - Ngày 20/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 540/QĐ-QLD về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0.

* (4811/BYT-KHTC) - Ngày 17/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4811/BYT-KHTC về việc tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai.

* (16163/QLD-ĐK) - Ngày 17/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16163/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162).

* (16162/QLD-ĐK) - Ngày 17/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16162/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162).

* (16161/QLD-ĐK) - Ngày 17/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16161/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162).

* (16160/QLD-ĐK) - Ngày 17/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16160/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162).

* (5066/QĐ-BYT) - Ngày 16/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5066/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt.

* (532/QĐ-QLD) - Ngày 16/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 532/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 100.

* (4713/BYT-VPB6) - Ngày 14/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4713/BYT-VPB6 về việc cập nhật thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYT.

* (613/TTrB-P1) - Ngày 14/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 613/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018.

* (4921/QĐ-BYT) - Ngày 09/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4921/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

GIAO THÔNG

* (24/CT-TTg) - Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

* (7932/VPCP-CN) - Ngày 22/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7932/VPCP-CN về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa- Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

* (1081/TTg-CN) - Ngày 20/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1081/TTg-CN về việc bổ sung các tuyến quốc lộ: 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (7864/VPCP-KGVX) - Ngày 20/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7864/VPCP-KGVX về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

* (2919/CT-BGDĐT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (2092/QĐ-BKHCN) - Ngày 26/07/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2092/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (4940/QĐ-BYT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4940/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III.

* (4933/QĐ-BYT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4933/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III).

* (4932/QĐ-BYT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4932/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1045/QĐ-TTg) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

* (956/UBDT-TTTT) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 956/UBDT-TTTT về việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

* (7688/VPCP-KSTT) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7688/VPCP-KSTT về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1039/QĐ-TTg) - Ngày 16/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1039/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

* (7712/VPCP-CN) - Ngày 15/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7712/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

CHÍNH SÁCH

* (1062/QĐ-TTg) - Ngày 22/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1062/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

* (304/TB-VPCP) - Ngày 21/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 304/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

* (301/TB-VPCP) - Ngày 20/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 301/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

* (7831/VPCP-KTTH) - Ngày 17/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7831/VPCP-KTTH về chỉ thị của Ban Bí thư trung ương Đảng về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

* (1073/TTg-CN) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1073/TTg-CN về việc sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A.

* (493/QĐ-UBDT) - Ngày 16/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 493/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai (lốc xoáy) và tai nạn tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bạc Liêu năm 2018.

* (3362/LĐTBXH-VP) - Ngày 14/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3362/LĐTBXH-VP về việc tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương.

HÀNH CHÍNH

* (319/QĐ-HĐTV) - Ngày 20/08/2018, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 319/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

* (536/NQ-UBTVQH14) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 536/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

* (535/NQ-UBTVQH14) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1040/QĐ-TTg) - Ngày 16/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1040/QĐ-TTg về việc bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy ban chuyên môn về quan hệ đối tác công tư thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

* (539/NQ-UBTVQH14) - Ngày 24/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021.

* (537/NQ-UBTVQH14) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 537/NQ-UBTVQH14 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

CÔNG NGHIỆP

* (1069/TTg-CN) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1069/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

* (2903/QĐ-BCT) - Ngày 16/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2903/QĐ-BCT về việc ban hành "Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025".

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1051/QĐ-TTg) - Ngày 21/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1051/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang.

* (1047/QĐ-TTg) - Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước.

* (300/TB-VPCP) - Ngày 17/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 300/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị về tình hình triển khai Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

* (3181/QĐ-BNN-TCTL) - Ngày 10/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thưc hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (3177/QĐ-BNN-QLCL) - Ngày 09/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (5957/CT-BNN-BVTV) - Ngày 06/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 5957/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

* (5983/BNN-TY) - Ngày 06/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5983/BNN-TY về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1283/QĐ-CTN) - Ngày 25/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1283/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1282/QĐ-CTN) - Ngày 25/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1282/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1281/QĐ-CTN) - Ngày 25/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1281/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1280/QĐ-CTN) - Ngày 25/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1280/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1279/QĐ-CTN) - Ngày 25/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1279/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (08/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (4209/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4209/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội.

* (3802/UBND-KT) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3802/UBND-KT về việc triển khai chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018.

* (162/KH-UBND) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4128/QĐ-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội.

* (160/KH-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018.

* (159/KH-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 159/KH-UBND về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

* (3706/UBND-KSTTHC) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3706/UBND-KSTTHC về việc thực hiện triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (06/CT-UBND) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

UBND TỈNH HÀ NAM


* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (44/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (17/CT-UBND) - Ngày 14/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

* (16/CT-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

* (15/CT-UBND) - Ngày 02/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

* (08/CT-UBND) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

UBND TỈNH AN GIANG

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LONG AN

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An.

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (12/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.