DOANH NGHIỆP

* (105/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2018/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (276/TB-VPCP) - Ngày 03/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 276/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (3238/TB-LĐTBXH) - Ngày 06/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

* (997/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 997/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

BẢO HIỂM

* (102/NQ-CP) - Ngày 03/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

* (2810/BHXH-DVT) - Ngày 30/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2810/BHXH-DVT về về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (101/NQ-CP) - Ngày 03/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu.

* (1009/TTg-NN) - Ngày 02/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1009/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (986/QĐ-TTg) - Ngày 08/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* (1564/QĐ-NHNN) - Ngày 03/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1564/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư 16/2018/TT-NHNN ngày 31/07/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

* (04/CT-NHNN) - Ngày 02/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018.

* (3193/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 02/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3193/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, công trình, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị và tài sản công khác theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017.

* (3030/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 30/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3030/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (281/TB-VPCP) - Ngày 07/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 281/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

* (4408/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4408/TCHQ-GSQL về việc gia hạn thời gian quá cảnh.

THƯƠNG MẠI

* (284/TB-VPCP) - Ngày 08/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 284/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

* (6181/BCT-TTTN) - Ngày 07/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6181/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (22/CT-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (4883/QĐ-BYT) - Ngày 08/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4883/QĐ-BYT về việc ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.

* (476/QĐ-UBDT) - Ngày 07/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 476/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số dừng sử dụng amiang trắng năm 2019 và các năm tiếp theo.

* (15566/QLD-CL) - Ngày 07/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15566/QLD-CL về việc công bố đợt 26 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (15515/QLD-KD) - Ngày 07/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15515/QLD-KD về việc cập nhật tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại.

* (15513/QLD-ĐK) - Ngày 07/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15513/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159.

* (15512/QLD-ĐK) - Ngày 07/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15512/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159.

* (15475/QLD-MP) - Ngày 07/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15475/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (33/2018/QĐ-TTg) - Ngày 06/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

* (17/2018/TT-BYT) - Ngày 06/08/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2018/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

* (4825/QĐ-BYT) - Ngày 06/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4825/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ".

* (520/QĐ-QLD) - Ngày 06/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 520/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (15378/QLD-ĐK) - Ngày 03/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15378/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162.

* (15289/QLD-KD) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15289/QLD-KD về vắc xin phòng dại Speeda (sản xuất tại Trung Quốc).

* (15151/QLD-ĐK) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15151/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (15150/QLD-ĐK) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15150/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (15149/QLD-ĐK) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15149/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (15148/QLD-ĐK) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15148/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (15147/QLD-ĐK) - Ngày 02/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15147/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (497/QĐ-QLD) - Ngày 01/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (16/2018/TT-BYT) - Ngày 20/07/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2018/TT-BYT về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (2331/BHXH-DVT) - Ngày 25/06/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2331/BHXH-DVT về về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền theo Thông tư 43/2017/TT-BYT.

GIAO THÔNG

* (280/TB-VPCP) - Ngày 07/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 280/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (556/NQ-UBTVQH14) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (960/QĐ-TTg) - Ngày 06/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 960/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (15/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 27/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (277/TB-VPCP) - Ngày 03/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (962/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 962/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

CHÍNH SÁCH

* (103/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ.

* (965/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 965/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. 

* (471/QĐ-UBDT) - Ngày 02/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 471/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 và các năm tiếp theo.

* (993/QĐ-UBQGVTE) - Ngày 01/08/2018, Ủy ban quốc gia về trẻ em ban hành Quyết định 993/QĐ-UBQGVTE về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2018.

* (3176/LĐTBXH-BĐG) - Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3176/LĐTBXH-BĐG về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

* (2684/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 18/07/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HÀNH CHÍNH

* (985/QĐ-TTg) - Ngày 08/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 985/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

* (7495/VPCP-V.I) - Ngày 07/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7495/VPCP-V.I về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân.

* (7417/VPCP-QHĐP) - Ngày 03/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7417/VPCP-QHĐP về việc triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

* (1009/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 02/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1009/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2018.

* (992/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 992/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019.


HÌNH SỰ

* (3198/VKSTC-V8) - Ngày 02/08/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 3198/VKSTC-V8 về việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* (170/TANDTC-PC) - Ngày 01/08/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 170/TANDTC-PC về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (963/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 963/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (32/2018/QĐ-TTg) - Ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

* (959/QĐ-TTg) - Ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 959/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

* (958/QĐ-TTg) - Ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 958/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.


CÔNG NGHIỆP

* (7408/VPCP-CN) - Ngày 03/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7408/VPCP-CN về việc đầu tư nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

* (956/QĐ-TTg) - Ngày 02/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (7423/VPCP-QHĐP) - Ngày 03/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7423/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề.

* (5843/BNN-TCTS) - Ngày 01/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5843/BNN-TCTS về việc tiếp tục tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

* (5825/BNN-TCLN) - Ngày 31/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5825/BNN-TCLN về việc hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

* (5760/BNN-KHCN) - Ngày 30/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5760/BNN-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (31/2018/QĐ-TTg) - Ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.

* (1647/QĐ-BGTVT) - Ngày 02/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1647/QĐ-BGTVT việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải (lần 3).

* (549/NQ-UBTVQH14) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

* (548/NQ-UBTVQH14) - Ngày 27/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (547/NQ-UBTVQH14) - Ngày 27/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

* (1215/QĐ-CTN) - Ngày 11/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1215/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1214/QĐ-CTN) - Ngày 11/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1214/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1213/QĐ-CTN) - Ngày 11/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1213/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1212/QĐ-CTN) - Ngày 11/07/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1212/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

 
HÀNG HẢI

* (43/2018/TT-BGTVT) - Ngày 01/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 43/2018/TT-BGTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA

* (987/QĐ-TTg) - Ngày 08/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 987/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.

NGOẠI GIAO

* (104/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (154/KH-UBND) - Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND về việc Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018.

* (4019/QĐ-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4019/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (4016/QĐ-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4016/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế.

* (4002/QĐ-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4002/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Thành phố Hà Nội năm 2018 tại Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

* (3558/UBND-KGVX) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3558/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh sinh viên.

* (3542/UBND-KT) - Ngày 03/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3542/UBND-KT về việc đôn đốc triển khai Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội" những tháng cuối năm 2018.

* (3968/QĐ-UBND) - Ngày 02/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3968/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 của Thành phố Hà Nội.

* (3967/QĐ-UBND) - Ngày 02/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3967/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn Thành phố.

* (3853/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3853/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3848/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3848/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (3842/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3842/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500.

* (3831/QĐ-UBND) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3831/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội.

* (3465/UBND-KGVX) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3465/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

* (3797/QĐ-UBND) - Ngày 27/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3797/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* (3150/QĐ-UBND) - Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3150/QĐ-UBND về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.