Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Quyết định 7291/QĐ-BYT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, Thông tư 42/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú…

DOANH NGHIỆP

 

* (12710/VPCP-ĐMDN) - Ngày 29/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12710/VPCP-ĐMDN về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần.

 

BẢO HIỂM

 

* (51/2018/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021.

 

* (7291/QĐ-BYT) - Ngày 07/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7291/QĐ-BYT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

 

ĐẦU TƯ

 

* (477/TB-VPCP) - Ngày 26/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 477/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (01/NQ-CP) - Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

* (160/NQ-CP) - Ngày 28/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

 

* (619/NQ-UBTVQH14) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

 

* (117/2018/TT-BTC) - Ngày 28/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 117/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

* (42/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 42/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

 

* (41/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 41/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

 

* (12595/VPCP-QHQT) - Ngày 27/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12595/VPCP-QHQT về việc bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Na Uy (NPA) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị từ nguồn DFID (Anh).

 

* (39/2018/TT-NHNN) - Ngày 26/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

* (38/2018/TT-NHNN) - Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2018/TT-NHNN quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

* (36/2018/TT-NHNN) - Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 

* (35/2018/TT-NHNN) - Ngày 24/12/201, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 35/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

 

* (34/2018/TT-NHNN) - Ngày 24/12/201, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 34/2018/TT-NHNN về việc quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

* (121/2018/TT-BTC) - Ngày 12/12/201, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

 

* (120/2018/TT-BTC) - Ngày 10/12/201, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2018/TT-BTC về việc quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

 

XÂY DỰNG

 

* (1877/TTg-CN) - Ngày 26/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1877/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

 

* (1834/QĐ-TTg) - Ngày 26/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1834/QĐ-TTg về việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

 

* (1824/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1824/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (02/NQ-CP) - Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (167/2018/NĐ-CP) - Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (7757/QĐ-BYT) - Ngày 27/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7757/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018.

  

* (23723/QLD-ĐK) - Ngày 27/12/201, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23723/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (43/2018/TT-BYT) - Ngày 26/12/201, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

* (10086/BNN-QLCL) - Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10086/BNN-QLCL về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019.

 

* (36/2018/TT-BYT) - Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

 

* (35/2018/TT-BYT) - Ngày 22/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

 

* (7482/QĐ-BYT) - Ngày 18/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7482/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

 

GIAO THÔNG

 

* (59/2018/TT-BGTVT) - Ngày 17/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 59/2018/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

 

* (56/2018/TT-BGTVT) - Ngày 11/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 56/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (42/2018/TT-BYT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

 

* (32/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

 

* (30/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 24/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (4889/QĐ-BCT) - Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4889/QĐ-BCT về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED.

 

* (1851/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1851/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (2213/QĐ-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2213/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020).

 

* (2212/QĐ-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2212/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS).

 

* (18/2018/TT-BTTTT) - Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

 

* (2183/QĐ-BTTTT) - Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2183/QĐ-BTTTT về việc quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

 

* (2151/QĐ-BTTTT) - Ngày 18/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2151/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm - Phòng thử nghiệm (VILAS 792).

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (5897/BVHTTDL-TCDL) - Ngày 28/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 5897/BVHTTDL-TCDL về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

 

* (166/2018/NĐ-CP) - Ngày 25/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

 

* (1821/QĐ-TTg) - Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1821/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 7).

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (34/CT-TTg) - Ngày 28/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (1875/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 28/12/201, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Khung định hình kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm.

 

* (1856/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1856/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

* (36/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (1847/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

 

* (162-QĐ/TW) - Ngày 05/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 162-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương.

 

HÌNH SỰ

 

* (06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH) - Ngày 21/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (1846/QĐ-TTg) - Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1846/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (166-QĐ/TW) - Ngày 18/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 166-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (10103/BNN-KHCN) - Ngày 26/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10103/BNN-KHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi.

 

* (5126/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (9974/TB-BNN-TCTL) - Ngày 24/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 9974/TB-BNN-TCTL về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

 

* (5016/QĐ-BNN-TT) - Ngày 21/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5016/QĐ-BNN-TT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (5009/QĐ-BNN-QLCL) - Ngày 21/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT) - Ngày 20/12/2018, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

 

* (613/2018/UBTVQH14) - Ngày 13/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019.

 

NGOẠI GIAO

 

* (45/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 45/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 1.882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án "Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh".

 

* (40/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 40/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước quốc tế về Thống nhất một số quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air).

 

* (39/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 39/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ chín trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (Protocol to Implement the Ninth Package of Commiments under the ASEAN Framework Agreement on Services).

 

* (38/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 38/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng V về dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services). 
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


 

UBND TP. HÀ NỘI

 

* (242/KH-UBND) - Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 242/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

 

* (241/KH-UBND) - Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 241/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 và chào mừng năm mới 2020.

 

* (239/KH-UBND) - Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 239/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (19/NQ-HĐND) - Ngày 06/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (18/NQ-HĐND) - Ngày 06/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (17/NQ-HĐND) - Ngày 06/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu.

 

* (15/2018/NQ-HĐND) - Ngày 06/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

 

* (15/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 15/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

* (14/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 14/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019.

 

* (13/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (13/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 13/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

* (12/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội.

 

* (12/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

 * (11/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

* (10/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội.

 

* (09/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

* (08/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.