(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 25/12/2010 - 31/12/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 71/NQ-CP) - Ngày 27/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 70/NQ-CP) - Ngày 27/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
* (SMS: 69/NQ-CP) - Ngày 27/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
* (SMS: 67/NQ-CP) - Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
* (SMS: 117/2010/ND-CP) - Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
 
* (SMS: 116/2010/ND-CP) - Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
* (SMS: 115/2010/ND-CP) - Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2010/NĐ-CP về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
 
* (SMS: 66/NQ-CP) - Ngày 23/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 65/NQ-CP) - Ngày 23/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về việc thành lập Thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2375/QD-TTg) - Ngày 28/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2375/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 2374/QD-TTg) - Ngày 28/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2374/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bên cá đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 2369/QD-TTg) - Ngày 28/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp".
 
* (SMS: 2365/QD-TTg) - Ngày 27/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2365/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân.
 
* (SMS: 2364/QD-TTg) - Ngày 27/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2364/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.
 
* (SMS: 2358/QD-TTg) - Ngày 25/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2358/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2357/QD-TTg) - Ngày 25/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2357/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2349/TTg-KTN) - Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2349/TTg-KTN về việc chủ trương và kinh phí đầu tư các dự án đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các huyện ven biển và các huyện bị lũ lụt, tỉnh Tiền Giang.
 
* (SMS: 2348/TTg-KTN) - Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2348/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ tại 07 huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 
* (SMS: 2347/TTg-DMDN) - Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2347/TTg-ĐMDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.
 
* (SMS: 87/2010/QD-TTg) - Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 87/2010/QĐ-TTg về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.
 
* (SMS: 2351/QD-TTg) - Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2351/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 2345/QD-TTg) - Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2345/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích).
 
* (SMS: 2344/QD-TTg) - Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2344/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị.
 
* (SMS: 2343/QD-TTg) - Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2343/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
 
* (SMS: 2342/QD-TTg) - Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2342/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 86/2010/QD-TTg) - Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 86/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2061/QD-BNN-TC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2061/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ không tự chủ năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thuỷ sản và Nghề muối.
 
* (SMS: 2059/QD-BNN-KHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2059/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị khoa học công nghệ.
 
* (SMS: 2052/QD-BNN-TC) - Ngày 28/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2052/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2010 cho Ban quản lý Trung ương Dự án KHCN Nông nghiệp.
 
* (SMS: 2049/QD-BNN-KH) - Ngày 28/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu: "Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020".
 
* (SMS: 2048/QD-BNN-TC) - Ngày 28/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2048/QĐ-BNN-TC về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn.
 
* (SMS: 3501/QD-BNN-KHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3501/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen nông lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2010.
 
* (SMS: 3492/QD-BNN-TC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3492/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2010 và kế hoạch rút vốn lần đầu Dự án Phát triển cao su tiểu điền do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ.
 
* (SMS: 3483/QD-BNN-TC) - Ngày 28/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3483/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà
nước năm 2010 (Kinh phí bổ sung thực hiện các hoạt động của năm ASEAN 2010).
 
* (SMS: 3481/QD-BNN-KH) - Ngày 28/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3481/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005.
 
* (SMS: 3474/QD-BNN-TC) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3474/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán NSNN năm 2010 mua vắc xin phòng chống bệnh gia súc cho các huyện nghèo năm 2010.
 
* (SMS: 3470/QD-BNN-HTQT) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3470/QĐ-BNN-HTQT về việc điều chỉnh thời gian và kế hoạch thực hiện Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” (giai đoạn 2 và 3).
 
* (SMS: 3469/QD-BNN-KHCN) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3469/QĐ-BNN-KHCN về việc giao Tổng cục Thuỷ sản quản lý toàn diện các nhiệm vụ môi trường thuộc "Đề án 47" .
 
* (SMS: 3468/QD-BNN-HTQT) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3468/QĐ-BNN-HTQT về việc giao nhiệm vụ Chủ dự án "Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai" do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ.
 
* (SMS: 3417/QD-BNN-HTQT) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3417/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Dự án "Phát triển Nông thôn dựa vào sự tham gia của Cộng đồng tại xã Xuân An" huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ do Tổ chức CORDAID - Hà Lan tài trợ.
 
* (SMS: 2045/QD-BNN-TC) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2045/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 
* (SMS: 2034/QD-BNN-TCCB) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2034/QĐ-BNN-TCCB về việc tuyển dụng viên chức.
 
* (SMS: 2033/QD-BNN-TC) - Ngày 27/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2033/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2010 cho Hỗ trợ Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (ARD SPS).
 
* (SMS: 2030/QD-BNN-KHCN) - Ngày 24/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2030/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị KHCN.
 
* (SMS: 2029/QD-BNN-KHCN) - Ngày 24/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2029/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục thiết bị.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 6921/QD-BGDDT) - Ngày 29/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 6921/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy trình sửa chữa trang thiết bị tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 4713/LDTBXH-KHTC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4713/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo các văn bản mới ban hành.
 
* (SMS: 4699/LDTBXH-BTXH) - Ngày 29/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4699/LĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với hộ nghèo năm 2011.
 
* (SMS: 4582/LDTBXH-KHTC) - Ngày 23/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4582/LĐTBXH-KHTC về việc khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách hằng năm, thực hiện dự toán 2011 và chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kinh phí.
 
* (SMS: 4558/LDTBXH-TTr) - Ngày 22/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4558/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm
2011.
 
* (SMS: 1678/QD-LDTBXH) - Ngày 22/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1678/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2011 của Thanh tra Bộ.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 42/2010/TT-BCT) - Ngày 28/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 42/2010/TT-BCT về việc gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 6868/QD-BCT) - Ngày 27/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6868/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2025.
 
BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 160/BXD-HDXD) - Ngày 27/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 160/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 2623/BXD-KTXD) - Ngày 27/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2623/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 2622/BXD-KTXD) - Ngày 27/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2622/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 2621/BXD-KTXD) - Ngày 24/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2621/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 23/2010/TT-BXD) - Ngày 23/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 23/2010/TT-BXD về hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.
 
* (SMS: 2591/BXD-KTXD) - Ngày 22/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2591/BXD-KTXD về việc chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 197/BXD-KTXD) - Ngày 22/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 197/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói.
 
* (SMS: 196/BXD-KTXD) - Ngày 22/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 196/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 9231/BKH-QLDT) - Ngày 27/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9231/BKH-QLĐT về việc đính chính Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 248/2010/TT-BQP) - Ngày 24/12/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 248/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2011.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 2016/QD-BTTTT) - Ngày 23/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2016/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 - 2015.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 45/2010/TT-BYT) - Ngày 22/12/2010, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 45/2010/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
 
* (SMS: 44/2010/TT-BYT) - Ngày 22/12/2010, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 44/2010/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm.
 
* (SMS: 43/2010/TT-BYT) - Ngày 15/12/2010, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 43/2010/TT-BYT về việc quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt
nhà thuốc GPP”; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc.
 
* (SMS: 42/2010/TT-BYT) - Ngày 15/12/2010, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 42/2010/TT-BYT về Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 213/2010/TT-BTC) - Ngày 22/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 213/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 212/2010/TT-BTC) - Ngày 22/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
* (SMS: 05/CT-BTC) - Ngày 22/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011.
 
* (SMS: 210/2010TT-BTC) - Ngày 20/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2010TT-BTC về quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
 
* (SMS: 209/2010/TT-BTC) - Ngày 20/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 209/2010/TT-BTC về việc quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
 
* (SMS: 17296/BTC-TCHQ) - Ngày 20/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17296/BTC-TCHQ về việc không thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.
 
* (SMS: 17295/BTC-TCHQ) - Ngày 20/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17295/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 207/2010/TT-BTC) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 207/2010/TT-BTC về việc ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
 
* (SMS: 16800/BTC-TCT) - Ngày 09/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16800/BTC-TCT về việc nhận in hóa đơn của đơn vị sự nghiệp có thu.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 3213/BKHCN-TDC) - Ngày 21/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3213/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4 có hiệu lực thi hành.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 2418/QD-BTNMT) - Ngày 20/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2418/QĐ-BTNMT về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 2015.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 5710/BHXH-BC) - Ngày 21/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5710/BHXH-BC về việc hướng dẫn khoá sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2010.
 
* (SMS: 1727/QD-BHXH) - Ngày 15/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1727/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 5349/BHXH-CST) - Ngày 06/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5349/BHXH-CST về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân năm 2011.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 9577/NHNN-CSTT) - Ngày 09/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 9577/NHNN-CSTT về việc lãi suất huy động VND.
 
* (SMS: 9551/NHNN-CSTT) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 9551/NHNN-CSTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

* (SMS: 3182/NHCS-TDSV) - Ngày 21/12/2010, Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành Hướng dẫn 3182/NHCS-TDSV về việc thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
 
* (SMS: 2234/QD-TDC) - Ngày 28/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam ban hành Quyết định 2234/QĐ-TĐC của Tổng cục  về việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng.
 
* (SMS: 2171/QD-TDC) - Ngày 20/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam ban hành Quyết định 2171/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 5218/TCT-KK) - Ngày 23/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5218/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 5194/TCT-VP) - Ngày 22/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5194/TCT-VP về việc đính chính mẫu kèm theo Công văn 5131/TCT-CS.
 
* (SMS: 5129/TCT-TVQT) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5129/TCT-TVQT về một số quy định về in, sử dụng hoá đơn.
 
* (SMS: 5055/TCT-CS) - Ngày 13/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5055/TCT-CS về việc tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với xe tải VAN, xe PICKUP.
 
* (SMS: 5034/TCT-CS) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5034/TCT-CS về hạch toán chênh lệch giá vàng.
 
* (SMS: 5028/TCT-CS) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5028/TCT-CS về việc thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 
* (SMS: 5026/TCT-DNL) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5026/TCT-DNL về việc thuế giá trị gia tăng đối với vận tải biển giữa các cảng ở nước ngoài.
 
* (SMS: 5024/TCT-CS) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5024/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 4997/TCT-CS) - Ngày 09/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4997/TCT-CS về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh.
 
* (SMS: 4996/TCT-CS) - Ngày 09/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4996/TCT-CS về việc trả lời vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 4993/TCT-CS) - Ngày 09/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4993/TCT-CS vê việc chế độ chính sách theo thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 4975/TCT-CS) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4975/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4966/TCT-CS) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4966/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, thiết bị nhập khẩu.
 
* (SMS: 4963/TCT-CS) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4963/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 4958/TCT-DNL) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4958/TCT-DNL về việc hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cây cao su thanh lý và gẫy đổ.
 
* (SMS: 4957/TCT-CS) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4957/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính.
 
* (SMS: 4953/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4953/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 4944/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4944/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 4942/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4942/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.
 
* (SMS: 4941/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4941/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 7704/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7704/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu.
 
* (SMS: 7703/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7703/TCHQ-TXNK về việc miễn phạt chậm nộp.
 
* (SMS: 7692/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7692/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 7675/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7675/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nộp thừa của máy móc thiết bị thi công dưới hình thức thuê mượn.
 
* (SMS: 7652/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7652/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Dimethyl Ether (DME).
 
* (SMS: 7645/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7645/TCHQ-GSQL về việc thủ tục đăng ký định mức đối với loại hình sản xuất xuất khẩu. 
 
* (SMS: 7644/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7644/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.
 
* (SMS: 7643/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7643/TCHQ-TXNK về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
 
* (SMS: 7639/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7639/TCHQ-GSQL về việc loại hình nhập khẩu.
 
* (SMS: 7318/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7318/TCHQ-GSQL về việc chuyển nguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công sang sản xuất hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 7317/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7317/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập kinh doanh đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
 
* (SMS: 7311/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7311/TCHQ-TXNK về việc sửa đổi Thông tư 129/2008/TT-BTC.
 
* (SMS: 7281/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7281/TCHQ-TXNK về việc quy trình kiểm tra xác định giá.
 
* (SMS: 7274/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7274/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế.
 
* (SMS: 7272/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7272/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc đối với tài khoản nộp thuế.
 
* (SMS: 7268/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7268/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 7267/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7267/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu để làm hàng khuyến mại.
 
* (SMS: 7266/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7266/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh thông báo mất tờ khai hải quan.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 59/2010/QD-UBND) - Ngày 28/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 59/2010/QĐ-UBND về việc: Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011.
 
* (SMS: 6385/QD-UBND) - Ngày 28/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6385/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng.
 
* (SMS: 6374/QD-UBND) - Ngày 27/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6374/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 6330/QD-UBND) - Ngày 23/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6330/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới có cấp huyện và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 6165/QD-UBND) - Ngày 15/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6165/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 88/2010/QD-UBND) - Ngày 24/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 88/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 87/2010/QD-UBND) - Ngày 22/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 87/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.
 
* (SMS: 86/2010/QD-UBND) - Ngày 22/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 86/2010/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.
 
* (SMS: 85/2010/QD-UBND) - Ngày 22/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 85/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 
* (SMS: 84/2010/QD-UBND) - Ngày 21/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 84/2010/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 83/2010/QD-UBND) - Ngày 21/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 83/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua các
bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố.

* (SMS: 5765/QD-UBND) - Ngày 20/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5765/QĐ-UBND  về việc duyệt Đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện cần Giờ) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.