(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 11/12/2010 - 17/12/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 57/NQ-CP) - Ngày 15/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 56/NQ-CP) - Ngày 15/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 
* (SMS: 55/NQ-CP) - Ngày 14/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
 
* (SMS: 54/NQ-CP) - Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
 
* (SMS: 53/NQ-CP) - Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. 
 
* (SMS: 52/NQ-CP) - Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
 
* (SMS: 51/NQ-CP) - Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. 
 
* (SMS: 50/NQ-CP) - Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao. 
 
* (SMS: 49/NQ-CP) - Ngày 09/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 48/NQ-CP) - Ngày 09/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 82/2010/QD-TTg) - Ngày 15/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/2010/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần. 
 
* (SMS: 81/2010/QD-TTg) - Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 81/2010/QĐ-TTg quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 
 
* (SMS: 2284/QD-TTg) - Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2284/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng". 
 
* (SMS: 2281/QD-TTg) - Ngày 10/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2281/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 315/TB-VPCP) - Ngày 13/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 315/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác kiểm soát giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường. 
 
* (SMS: 8955/VPCP-KTN) - Ngày 10/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8955/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện Dự án. 
 
* (SMS: 8939/VPCP-KTN) - Ngày 09/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8939/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp. 
 
* (SMS: 8917/VPCP-QHQT) - Ngày 08/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8917/VPCP-QHQT về việc giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010.  
 
* (SMS: 312/TB-VPCP) - Ngày 03/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 312/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về cơ chế bố trí đất cho giáo dục đại học.  
 
* (SMS: 8711/VPCP-KTN) - Ngày 01/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8711/VPCP-KTN về việc xây dựng Quy hoạch mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá.  
 
* (SMS: 8705/VPCP-QHQT) - Ngày 30/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8705/VPCP-QHQT về việc thu cảng phí đối với các tàu container cập cảng Việt Nam.
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 54/2010/TT-BCA) - Ngày 15/12/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 54/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 và Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 36/2010/TT-BGDDT) - Ngày 15/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
 
* (SMS: 35/2010/TT-BGDDT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 203/2010/TT-BTC) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2010/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. 
 
* (SMS: 202/2010/TT-BTC) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2010/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 16988/BTC-TCT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16988/BTC-TCT về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp.
 
* (SMS: 201/2010/TT-BTC) - Ngày 13/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 201/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. 
 
* (SMS: 200/2010/TT-BTC) - Ngày 13/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng phụ nữ Việt Nam. 
 
* (SMS: 199/2010/TT-BTC) - Ngày 13/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. 
 
* (SMS: 16819/BTC-DT) - Ngày 09/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16819/BTC-ĐT về việc tạm ứng hợp đồng theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ. 
 
* (SMS: 16743/BTC-TCHQ) - Ngày 09/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16743/BTC-TCHQ về việc áp dụng tỷ giá để xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không chịu thuế thực hiện thủ tục hải quan điện tử. 
 
* (SMS: 3218/QD-BTC) - Ngày 08/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3218/QĐ-BTC về việc thành lập ”Phòng Quản lý các khoản thu từ đất” tại một số Cục Thuế tỉnh, thành phố. 
 
* (SMS: 16529/BTC-TCHQ) - Ngày 03/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16529/BTC-TCHQ hướng dẫn bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 40/2010/TT-BCT) - Ngày 13/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2010/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực. 
 
* (SMS: 6469/QD-BCT) - Ngày 09/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6469/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2010, có xét đến năm 2025. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 23/2010/TT-BKH) - Ngày 13/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 3344/QD-BNN-TC) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3344/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt chủ trương mua xe ôtô 2 cầu cho Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía bắc thuộc Cục Bảo vệ thực vật. 
 
* (SMS: 3339/QD-BNN-TC) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3339/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 (thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước). 
 
* (SMS: 3323/QD-BNN-TCTL) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3323/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 
 
* (SMS: 3322/QD-BNN-TC) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3322/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
 
* (SMS: 3321/QD-BNN-XD) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3321/QĐ-BNN-XD phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 (bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 3) phần công việc do Ban Quản lý Hợp phần Phát triển chương trình khí sinh học (BPMU) dự án QSEAP thực hiện Dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học.  
 
* (SMS: 3319/QD-BNN-TCTL) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3319/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
 
* (SMS: 3315/QD-BNN-TC) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3315/QĐ-BNN-TC phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị Dự án Hợp tác giữa Việt Nam và Cu Ba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011).  
 
* (SMS: 3314/QD-BNN-TC) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3314/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Hợp tác hỗ trợ CuBa phát triển ngô, đậu tương giai đoạn 2009-2012. 
 
* (SMS: 3312/QD-BNN-DMDN) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3312/QĐ-BNN-ĐMDN điều chỉnh Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Viên chức quản lý năm 2010.
 
* (SMS: 3311/QD-BNN-TC) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3311/QĐ-BNN-TC về việc giảm thu nộp ngân sách nhà nước của các Dự án sản xuất thử nghiệm. 
 
* (SMS: 3309/QD-BNN-CB) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3309/QĐ-BNN-CB về việc phân công phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế về "Mỗi làng nghề một sản phẩm" lần thứ 7 (OVOP) tại Hà Nội.  
 
* (SMS: 1904/QD-BNN-TC) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1904/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán nghiên cứu sinh năm 2010. 
 
* (SMS: 1903/QD-BNN-TC) - Ngày 09/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1903/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh phí không tự chủ năm 2010 cho Vườn Quốc gia Tam Đảo thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp. 
 
* (SMS: 3300/QD-BNN-TC) - Ngày 08/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3300/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh Dự toán kinh phí đào tạo học sinh Lào năm 2010. 
 
* (SMS: 3282/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3282/QĐ-BNN-TCCB về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp.
 
* (SMS: 3281/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3281/QĐ-BNN-TCCB về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Thuỷ sản.  
 
* (SMS: 3280/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3280/QĐ-BNN-TCCB về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Thuỷ lợi.  
 
* (SMS: 3245/QD-BNN-DMDN) - Ngày 02/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3245/QĐ-BNN-ĐMDN về việc tiến hành cổ phần hóa chi nhánh Xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn thuộc Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 3241/QD-BNN-TCTL) - Ngày 02/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3241/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp các gói thầu số 15, 16 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa Hữu Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 
 
* (SMS: 3240/QD-BNN-TCCB) - Ngày 02/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3240/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Việt Nam". 
 
* (SMS: 3233/QD-BNN-QLCL) – Ngày 01/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3233/QĐ-BNN-QLCL về việc điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ thuộc dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010 giao cho Cục Chăn nuôi. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 187/BXD-KTXD) - Ngày 10/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 187/BXD-KTXD về việc bù giá bê tông thương phẩm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. 
 
* (SMS: 81/BXD-VLXD) - Ngày 09/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 81/BXD-VLXD về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu không có công bố hợp quy. 
 
* (SMS: 1034/QD-BXD) - Ngày 19/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1034/QĐ-BXD về việc xử lý vướng mắc gói thầu EPC 2 + 3, EPC 7 và chi tiết hỗ trợ nhà thầu do huy động nhân lực đột biến để đẩy nhanh tiến độ của dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. 
 
* (SMS: 1020/QD-BXD) - Ngày 17/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1020/QĐ-BXD về giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước: Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc tổng công ty xây dựng số 1 bàn giao sang Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 23/2010/TT-BTP) - Ngày 09/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 23/2010/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/ 3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 33/2010/TT-BTNMT) - Ngày 09/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2010/TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt. 
 
* (SMS: 32/2010/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2010/TT-BTNMT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 1392/QD-BNV) - Ngày 02/12/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1392/QĐ-BNV về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 37/2010/TT-BGTVT) - Ngày 01/12/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó với thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 4604/QD-BYT) - Ngày 29/11/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4604/QĐ-BYT về “Mẫu bệnh án Y học cổ truyền”. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT) - Ngày 08/12/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 
 
* (SMS: 566/QD-BCDTWDD) - Ngày 08/12/2010, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 ban hành Quyết định 566/QĐ-BCĐTWĐĐ về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 1684/QD-BHXH) - Ngày 08/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1684/QĐ-BHXH về việc thay thế mẫu số 03 tại quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 9199/NHNN-TTGSNH) - Ngày 26/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 9199/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 7500/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7500/TCHQ-TXNK về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
 
* (SMS: 7428/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7428/TCHQ-GSQL về việc thủ tục cấp phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế. 
 
* (SMS: 7347/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7347/TCHQ-GSQL về việc chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác. 
 
* (SMS: 7345/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7345/TCHQ-TXNK quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 5045/TCT-CS) - Ngày 13/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5045/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất. 
 
* (SMS: 4771/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4771/TCT-TNCN về việc giảm trừ gia cảnh. 
 
* (SMS: 4770/TCT- TNCN) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4770/TCT- TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. 
 
* (SMS: 4725/TCT-CS) - Ngày 22/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4725/TCT-CS về việc xác định ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 26/2010/CT-UBND) - Ngày 10/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 26/2010/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.
 
* (SMS: 81/2010/QD-UBND) - Ngày 08/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 81/2010/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.