(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected] , gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 2226/TTg-DMDN) - Ngày 12/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2226/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần.

* (SMS: 10693/VPCP-DMDN) - Ngày 09/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10693/VPCP-ĐMDN về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 10786/VPCP-KTTH) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10786/VPCP-KTTH về phí đỗ xe ô tô.

* (SMS: 10767/VPCP-KTTH) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10767/VPCP-KTTH về việc giảm mức thu phí đường bộ.

* (SMS: 5765/TCT-TNCN) - Ngày 13/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5765/TCT-TNCN về vướng mắc thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 10740/VPCP-KTTH) - Ngày 12/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10740/VPCP-KTTH về việc thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp.

* (SMS: 5742/TCT-TNCN) - Ngày 12/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5742/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 5741/TCT-TNCN) - Ngày 12/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5741/TCT-TNCN về vướng mắc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

* (SMS: 318/2016/TT-BTC) - Ngày 08/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 318/2016/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BTC ngày 25/03/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 11567/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11567/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

* (SMS: 17406/BTC-TCHQ) - Ngày 07/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17406/BTC-TCHQ về mã số, mức thuế mặt hàng "Máy ngắt mạch điện chân không" và "Máy ngắt khí SF6".

* (SMS: 5633/TCT-CS) - Ngày 06/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5633/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 5632/TCT-CS) - Ngày 06/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5632/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 11446/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11446/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế sản phẩm đặt hàng doanh nghiệp chế xuất gia công sau khi xuất khẩu.

* (SMS: 17143/BTC-TCT) - Ngày 02/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17143/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.

* (SMS: 5588/TCT-CS) - Ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5588/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5587/TCT-CS) - Ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5587/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 5586/TCT-CS) - Ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5586/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 5585/TCT-CS) - Ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5585/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn.

* (SMS: 305/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 305/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

* (SMS: 291/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 291/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

* (SMS: 289/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 289/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.

* (SMS: 288/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 288/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

* (SMS: 285/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 285/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

* (SMS: 284/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 284/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

* (SMS: 277/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 277/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

* (SMS: 271/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 271/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

* (SMS: 261/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 

* (SMS: 257/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 257/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

* (SMS: 244/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 244/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

* (SMS: 243/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 243/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

* (SMS: 224/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

* (SMS: 222/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 222/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

* (SMS: 217/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 217/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.

* (SMS: 207/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 207/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

* (SMS: 206/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 206/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên.

* (SMS: 203/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

* (SMS: 202/2016/TT-BTC) - Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

* (SMS: 183/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 183/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4916/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.

* (SMS: 35/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 8802/BYT-BH) - Ngày 09/12/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 8802/BYT-BH về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2934/BHXH-KTTN) - Ngày 05/12/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2934/BHXH-KTTN về việc triển khai thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016.

* (SMS: 43/2016/TT-BCA) - Ngày 25/10/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 43/2016/TT-BCA về việc quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 2229/TTg-KTN) - Ngày 12/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2229/TTg-KTN về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để xây dựng khu nhà ở cho người lao động.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 10834/VPCP-KTN) - Ngày 14/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10834/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 13/2016/L-CTN) - Ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 13/2016/L-CTN về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

* (SMS: 03/2016/QH14) - Ngày 22/11/2016, Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của Quốc hội, số 03/2016/QH14.  

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2431/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2431/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 10777/VPCP-QHQT) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10777/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định Vay cho Dự án "Đường cao tốc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng Bến Lức - Long Thành, khoản vay 2" vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

* (SMS: 4266/QD-TCHQ) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4266/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp Viện, cấp Trường của Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 11/2016/L-CTN) - Ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2016/L-CTN về việc công bố Luật Đấu giá tài sản.

* (SMS: 315/2016/TT-BTC) - Ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

* (SMS: 381/TB-NHNN) - Ngày 30/11/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 381/TB-NHNN về tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ.

* (SMS: 314/2016/TT-BTC) - Ngày 28/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 314/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

* (SMS: 01/2016/QH14) - Ngày 17/11/2016, Quốc hội ban hành Luật Đấu giá tài sản, số 01/2016/QH14.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 176/2016/TT-BTC) - Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 11310/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11310/TCHQ-TXNK về việc không lấy mẫu phân tích, phân loại.  

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 2250/TTg-KTN) - Ngày 14/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2250/TTg-KTN về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở công nhân.

* (SMS: 2433/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2433/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 30/2016/TT-BCT) - Ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

* (SMS: 10790/VPCP-KTTH) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10790/VPCP-KTTH về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 36/2016/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 7292/QD-BYT) - Ngày 13/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7292/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/07/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh.

* (SMS: 406/TB-VPCP) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 406/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế.

* (SMS: 8796/BYT-TCCB) - Ngày 09/12/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 8796/BYT-TCCB về việc điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT.

* (SMS: 7248/QD-BYT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7248/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

* (SMS: 2348/QD-TTg) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.  

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 10837/VPCP-KTN) - Ngày 14/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10837/VPCP-KTN về việc thực hiện đầu tư đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

* (SMS: 2239/CD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 2239/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017.

* (SMS: 2242/TTg-KTN) - Ngày 13/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2242/TTg-KTN về việc tổ chức thực hiện Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1.

* (SMS: 2235/TTg-KTN) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2235/TTg-KTN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại Thành phố Cần Thơ.

* (SMS: 2230/TTg-KTN) - Ngày 12/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2230/TTg-KTN về việc bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

* (SMS: 39/2016/TT-BGTVT) - Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 39/2016/TT-BGTVT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 3904/QD-BGTVT) - Ngày 01/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3904/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn.  

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 4933/LDTBXH-TCCB) - Ngày 08/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 2434/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2434/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 31/2016/TT-BTTTT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE".

* (SMS: 30/2016/TT-BTTTT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM".

* (SMS: 29/2016/TT-BTTTT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất".

* (SMS: 28/2016/TT-BTTTT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không".

* (SMS: 27/2016/TT-BTTTT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 27/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117.975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM".

* (SMS: 26/2016/TT-BTTTT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 4942/BVHTTDL-KHTC) - Ngày 30/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 4942/BVHTTDL-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ năm 2016.   

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 53/2016/QD-TTg) - Ngày 14/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 693/QD-UBDT) - Ngày 14/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 693/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017.

* (SMS: 408/TB-VPCP) - Ngày 14/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 408/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

* (SMS: 2428/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2428/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 403/TB-VPCP) - Ngày 13/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 403/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 402/TB-VPCP) - Ngày 12/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 402/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển khu vực Hải Phòng.  

* (SMS: 396/TB-VPCP) - Ngày 09/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.  

* (SMS: 2410/QD-TTg) - Ngày 09/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2410/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

* (SMS: 4772/QD-BCT) - Ngày 06/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4772/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (SMS: 12/2016/L-CTN) - Ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 12/2016/L-CTN về việc công bố Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

* (SMS: 1615/QD-LDTBXH) - Ngày 24/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 5596/QD-BGDDT) - Ngày 24/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

* (SMS: 33/2016/QH14) - Ngày 23/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 33/2016/QH14 về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 02/2016/QH14) - Ngày 18/11/2016, Quốc hội ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, số 02/2016/QH14.

* (SMS: 39/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 39/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.  

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 164/BC-UBDT) - Ngày 14/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 164/BC-UBDT về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

* (SMS: 10713/VPCP-V.III) - Ngày 10/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10713/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

* (SMS: 4846/QD-BCT) - Ngày 09/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4846/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

* (SMS: 4825/QD-BCT) - Ngày 09/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4825/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường.

* (SMS: 160/BC-UBDT) - Ngày 09/12/2016,

 

 

Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 160/BC-UBDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

 

 

 


HÌNH SỰ
 

 

 

 

 

* (SMS: 5003/VKSTC-V14) - Ngày 02/12/2016,

 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 5003/VKSTC-V14 về việc hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015.

CÔNG NGHIỆP
 

* (SMS: 25/2016/TT-BCT) - Ngày 30/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2016/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện truyền tải.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 2427/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2427/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 2419/QD-TTg) - Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2419/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

* (SMS: 10187/BNN-CN) - Ngày 02/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10187/BNN-CN về việc bổ sung giống bò lai Zêbu 3/4 máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 30/2016/QH14) - Ngày 22/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết 30/2016/QH14 về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA
 

* (SMS: 2192/QD-TTg) - Ngày 15/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2192/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 06/2016/TT-BNG) - Ngày 11/11/2016,

 

 

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 06/2016/TT-BNG về việc hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/03/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao.

 

 

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 50/2016/QD-UBND) - Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.


* (SMS: 225/KH-UBND) - Ngày 09/12/2016,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 225/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội.

* (SMS: 49/2016/QDUBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6771/QD-UBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6771/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam" và tham gia hoạt động Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội.

* (SMS: 234/BC-UBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Báo cáo 234/BC-UBND về việc tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2017.

* (SMS: 6783/QD-UBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6783/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội.    

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 50/2016/QD-UBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 09/12/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 33/2016/QD-UBND) - Ngày 07/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 02/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 38/2016/QD-UBND) - Ngày 06/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 65/2016/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 65/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 3903/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3903/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I (đợt 2) năm học 2016-2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.


* (SMS: 3898/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500.


* (SMS: 3880/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3880/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt.

* (SMS: 3858/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3858/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 3857/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3857/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 3855/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3855/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 3854/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3854/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 3853/QD-UBND) - Ngày 02/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3853/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 80/2016/QD-UBND) - Ngày 03/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng, người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công.

UBND TỈNH SƠN LA

* (SMS: 38/2016/QD-UBND) - Ngày 01/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

UBND TỈNH HƯNG YÊN

* (SMS: 24/2016/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định "Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.


UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 2262/QD-UBND) - Ngày 29/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 2262/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.


* (SMS: 2260/QD-UBND) - Ngày 29/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 2260/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp xã.
* (SMS: 2259/QD-UBND) - Ngày 29/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 2259/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện.

UBND TỈNH PHÚ THỌ


* (SMS: 35/2016/QD-UBND) - Ngày 24/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH PHÚ YÊN


* (SMS: 72/2016/QD-UBND) - Ngày 21/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 72/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016.


* (SMS: 71/2016/QD-UBND) - Ngày 21/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 71/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất 03 Khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 18/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.